HartKliniek is 24 uur bereikbaar

De continuïteit van uw zorg is gewaarborgd

Continuïteit betekent ononderbroken samenhang. Ononderbroken samenhang in de acute zorg wil zeggen dat de zorg bij spoedgevallen en levensbedreigende gevallen naadloos hoort over te gaan van de ene hulpverlener naar de andere. Voor overleg met alle ziekenhuizen in spoedeisende hulp situaties is HartKliniek daarom 24 uur/dag gedurende 7 dagen/week bereikbaar voor dienstdoende cardiologen, huisartsen en artsen van SEH's (SpoedEisende Hulp).

Bent u patiënt? 

  • In geval van spoed of ernstige klachten: bel 112 of de spoedafdeling van uw ziekenhuis.
  • Kunnen de klachten wachten? Dan staan wij de volgende dag voor u klaar.

Overleg intercollegiaal met onze cardioloog / Peer consultation with our cardiologist

Behandelend artsen kunnen ons bellen in spoedsituaties. Zij kunnen relevante medische informatie over u opvragen uit uw digitale dossier indien u, als patiënt, daarvoor toestemming voor heeft gegeven. Vanwege de poortwachtersfunctie en het belang van de kwaliteit en continuïteit van zorg kan doorgaans in spoedsituaties uw toestemming worden verondersteld.


Bel: 088 - 500 2000 EN KIES 9.

OUTSIDE THE NETHERLANDS: TELEPHONE +31 (0) 88 5002000/9


For consultation in acute problems with other treating physicians (general practitioners, cardiologists on duty etc) Dutch HartKliniek is 24 hours/day, 7 days/week available.