Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Bert Baars

Specialist sinds:

1993

Bij HartKliniek sinds:

2020

Aandachtsgebieden:

Erfelijke hartziekten/cardiogenetica, vroegtijdig vaatlijden/prematuur coronairlijden en familiaire hypercholesterolemie.

Introductie:

Hubert F. Baars groeide op in Nederland en haalde zijn artsexamen in 1985 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna volgde de militaire diensttijd als arts-officier in het Militair Hospitaal te Utrecht op de afdeling Interne Geneeskunde. In 1987 ving de officiële opleiding aan tot cardioloog in het Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis Leiden. In 1993 werd hij geregistreerd als algemeen cardioloog.

In 1994 kreeg Baars een fulltime aanstelling als algemeen cardioloog in het toenmalige Maria Ziekenhuis te Tilburg, tegenwoordig het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. In de jaren die volgden specialiseerde Baars zich geleidelijk aan in de genetische cardiologie, het subspecialisme dat zich bezig houdt met erfelijke hartziekten.

In 2006 resulteerde deze ontwikkeling in de oprichting van de cardiogenetica kliniek Brabant in nauwe samenwerking met het ETZ en de afdeling Klinische Genetica van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In 2008 kreeg Baars een part time aanstelling als consulterend genetisch cardioloog in het UMC Utrecht. Tegenwoordig maakt hij nog steeds deel uit van het cardiogenetica team van het UMCU waarbij genetica spreekuur wordt gedaan in de, met het UMCU geassocieerde, Bergman Clinics te Bilthoven.

Tevens is Baars consultant in enkele grote, niet Universitaire opleidingsziekenhuizen, i.c. het HagaZiekenhuis van Den Haag, het OLVG te Amsterdam en het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn.

In 2016 richtte Baars en zijn partner PsyCaGen-Clinics op in Delft, een klein expertise- en onderwijs centrum voor psychotherapie, cardiologie en genetica.

Baars is de editor in chief van het tekstboek “Clinical Cardiogenetics” dat in 2011 voor het eerst werd uitgegeven. In 2016 werd de tweede editie van het boek gepubliceerd met bijdragen van vele “worldwide leading experts” op hun eigen deelgebieden. De derde editie zal medio 2019 worden uitgegeven.

In 2018 werd hij benoemd tot Fellow of the European Society of Cardiology, een eretitel voor geleverde prestaties op het gebied van de cardiologie.

Opleiding:

  • Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag
  • Academisch Ziekenhuis Leiden, Leiden

Werkervaring:

  • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
  • Bergman Clinics, Bilthoven
  • DNA Kliniek, Rijswijk
  • OLVG, Amsterdam

Talen:

Nederlands, Engels

Nevenfuncties:

  • Lid werkgroep Cardiogenetica van de NVVC en de VKGN
  • Editor in Chief van het textbook ‘Clinical Cardiogenetics’
  • Editorial board digitale tijdschrift ‘Ccardiogenetics’

Wetenschappelijke publicaties:

Overzicht van wetenschappelijke publicaties op PubMed <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hubert+baars>


Curriculum Vitae Bert Baars   -   Waardeer Bert Baars op Zorgkaart Nederland

BIG-registratie: 99019747501

’Spacer’