Dr. Sheba Ahmed

Specialist sinds:

2016

Bij HartKliniek sinds:

2018

Aandachtsgebieden:

Algemene cardiologie en echocardiografie.

Introductie:

Sheba Ahmed studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en werd in het Universitair Medisch Centrum Groningen opgeleid tot cardioloog met aandacht voor de niet-invasieve beeldvorming. Tevens promoveerde zij aan het UMCG op de veiligheid en werkzaamheid van amiodaron voor de preventie van boezemfibrilleren.

Dr Ahmed: "Het diagnosticeren en behandelen van hart- en vaatziekten blijven de hoeksteen van het werk als cardioloog. Preventie en het streven naar een gezonde(re) levensstijl bijvoorbeeld met behulp van hartrevalidatie spelen echter ook een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse cardiologische praktijk. Door tijd en aandacht te kunnen geven aan de mens achter de patiënt biedt de Hartkliniek mij de mogelijkheid om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. De patiënt kan hierdoor niet alleen rekenen op excellente cardiologische zorg in al zijn facetten, maar is hij of zij een werkelijke partner in de eigen behandeling.”

Opleiding:

  • UMCG, Groningen

Werkervaring:

  • Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Promotie-onderwerp:

“An update on amiodarone treatment for atrial fibrillation: efficacy versus safety” (2010)

Talen:

Nederlands, Engels

Nevenfuncties:

  • Lid Nederlandse Verenging voor Cardiologie (NVVC)
  • Lid European Society of Cardiology (ESC)

Wetenschappelijke publicaties:

Overzicht van wetenschappelijke publicaties op PubMed
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ahmed+S+AND+atrial+fibrillation+AND+amiodarone>


Curriculum Dr Sheba Ahmed   -   Waardeer Dr. Ahmed op Zorgkaart Nederland

BIG-registratie: 19061503601