Prof. Dr. Ton Gorgels

Specialist sinds:

1980

Bij HartKliniek sinds:

2021

Introductie:

Ton (A.P.M.) Gorgels studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Voor zijn opleiding tot cardioloog was hij assistent Inwendige Geneeskunde in het Canisiusziekenhuis in Nijmegen (Dr. J. Enneking Ϯ) en daarna in het Annadalziekenhuis te Maastricht (opleider Prof. H.J.J.Wellens Ϯ). Hij werd staflid van de afdeling cardiologie van het academisch ziekenhuis Maastricht (thans Maastricht UMC+). Zijn proefschrift had als titel:”Ventricular impulse formation and the influence of digitalis intoxication”. In 2005 volgde de benoeming tot hoogleraar met als leerstoel “Transmurale cardiologie”. Centraal stond samenwerking tussen de tweede en de eerste lijn en en plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Een ander aandachtsveld betrof de elektrocardiografie. Na de academische loopbaan werd de medische praktijk werd voortgezet achtereenvolgens in de Reinaertkliniek in Maastricht, het Cardiologisch Centrum Utrecht en nu in Hartkliniek Maastricht. Naast onderzoek naar de aanpak van plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis, was hij ook medeoprichter van een programma voor reanimatie-onderwijs op school door studenten geneeskunde als reanimatie-instructeur, verenigd binnen Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students).

Nevenfuncties: Voorzitter van de raad van toezicht van Taskforce QRS Maastricht en QRS Nederland.

Talen: Nederlands, Maastrichts, Engels, Duits

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften: zie CV


Curriculum Vitae Ton Gorgels

BIG-registratie: 29021158501