Coronavirus bij hartpatiënten

16 maart 2020

update 10 januari 2021

Waar moet u op letten?

 

Hart- en vaatpatiënten hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Ook kan COVID-19 hartklachten geven bij mensen die daarvoor (ogenschijnlijk) gezond waren. De besmettingskans is waarschijnlijk bij ieder mens gelijk, maar bij hart- en vaatpatiënten bestaat er een grotere kans op complicaties. De virusinfectie kan bijvoorbeeld het risico op het krijgen van een hartinfarct verhogen.

Algemene klachten die zich (kunnen) voordoen bij het coronavirus

 

De belangrijkste klachten bij een infectie met het coronavirus (officiële naam SARS-CoV-2) zijn:

 • Koorts (of koortsig gevoel bij ouderen)
 • Longklachten (zoals hoesten en kortademigheid)

Andere klachten die kunnen optreden zijn:

 • Spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Keelpijn
 • Verwardheid

De bovengenoemde klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. De klachten lijken erg veel op griepklachten. Het verschil tussen gewone griep en het coronavirus is alleen vast te stellen door middel van een test.

Wat moet u doen als u Corona-gerelateerde klachten ervaart?

 

Als u denkt dat u een besmetting hebt opgelopen of u klachten ervaart die passen bij bovengenoemde klachten meldt u dit aan uw huisarts (telefonisch). Kom dan niet naar een van de HartKliniek vestigingen, maar bel ons en wij maken een nieuwe afspraak zodra het besmettingsrisico voorbij is.

Het landelijk advies is:

Bel uw huisarts als er typische klachten ontstaan (koorts hoger dan 38  graden Celsius, kortademigheid of hoesten) en de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land welk is geclassificeerd als een risicogebied of als u in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

Wat kunt u uit voorzorg zelf doen?

 

Er bestaat sinds kort een vaccin om u voor deze ziekte te beschermen. Maar de uitrol hiervan verloopt traag en de mate van bescherming die het vaccin geeft, is nog niet op langere termijn goed bekend. Het is daarom vooral belangrijk dat u als hartpatiënt alert bent op klachten en u zich probeert te beschermen.

Verder is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat u:

 • al de voor u aanbevolen vaccinaties heeft gekregen, ook de griepprik
 • uit de buurt blijft van besmette of zieke personen
 • geen handen schudt en lichamelijk contact vermijdt
 • uw handen sowieso regelmatig wast
 • uw handen na lichamelijk contact met anderen en na hoesten of niezen wast
 • niet met uw handen aan uw mond zit
 • nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruikt
 • reizen met het openbaar vervoer zoveel mogelijk vermijdt
 • contact met grotere groepen (> 50) mensen vermijdt
 • fysiek sociale contacten vermijdt

Hartmedicijnen en het coronavirus

 

ACE-remmers en Angiotensine-II-remmers

In de media zijn berichten verschenen over de risico’s van het gebruik van bepaalde hartmedicatie in relatie tot de ernst van een corona-infectie. Het gaat om geneesmiddelen die eindigen op -pril (bijv. Perindopril, Lisinopril, Fosinopril, Enalapril; de zogenoemde 'ACE-remmers') en geneesmiddelen die eindigen op -artan (bijv. Losartan, Candesartan, Irbesartan; de zogenoemde 'angiotensine-II-remmers').

Deze twee groepen met medicijnen zijn voor patiënten met hartfalen en/of hoge bloeddruk belangrijk. Er is geen bewijs voor extra risico’s en er zijn zelfs aanwijzingen dat de medicijnen uit deze groepen beschermen tegen een corona-infectie. Het is dus belangrijk dat u uw medicijnen blijft gebruiken en niet zomaar stopt!

 

De informatie over het coronavirus verandert snel

 

De meest actuele situatie vindt u op de website van het RIVM.


Dit artikel is tot stand gekomen door Mevr. B. Massaar-Hagen, cardioloog HartKliniek Den Haag