De beste en veilige zorg

U legt uw gezondheid niet zo maar in onze handen

Ons doel is de beste en veiligste zorg

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige ambulante en niet-acute zorg tot ver buiten de regiogrenzen. Onze cardiologen leveren al jaren hoge prestaties op hun vakgebied en staan hoog aangeschreven. Alle expertise is in HartKliniek aanwezig om met geavanceerde meetapparatuur een snelle en nauwkeurige diagnose te stellen. Op basis daarvan bieden wij u niet alleen de best mogelijke poliklinische zorg, maar ook geven wij richting aan de totaal-behandeling. En mocht een ingreep of hartoperatie noodzakelijk zijn, dan sturen wij ook het gehele vervolgtraject aan. Dat geldt ook voor de nazorg in HartKliniek. Onze laagdrempelige samenwerking met academische en topklinische (hart)ziekenhuizen van Nederland staat hiervoor garant. En alles wat wij voor u mogen doen, doen wij natuurlijk ook in goed overleg met uw huisarts.

Continue verbetering en keurmerken

Om onszelf te blijven verbeteren, spreken wij elkaar aan op onze kwaliteit en meten wij continu de door ons geleverde kwaliteit. Wij laten ons toetsen door externe en interne partijen en verbeteren ons aan de hand van verbeteracties die hieruit voortkomen. HartKliniek Nederland is voor de vestigingen Almere en Lelystad gecertificeerd door ZKN en is daarmee in het bezit van het hoogst haalbare keurmerk voor zelfstandige behandelcentra. Voor gloednieuwe vestiging HartKliniek Amsterdam staat certificering op het programma. Daarnaast worden wij, op ons eigen verzoek, periodiek gevisiteerd door de beroepsgroep cardiologie (De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de NVVC). De laatste visitatie dateert uit december 2015 met als resultaat: "de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten is in HartKliniek Nederland over alle vestigingen uitstekend".

Geen concessies aan kwaliteit

Onze cardiologen begeleiden u persoonlijk door het gehele zorgtraject en luisteren heel goed naar u. Dat zorgt er voor dat onze zorg precies aansluit bij wat u nodig heeft. Wij kijken naar u en uw situatie zodat wij kunnen begrijpen wat er precies speelt. Onze zorg is toegespitst op uw persoonlijke situatie, aandoening, conditie, geschiedenis en leeftijd. Wij nemen alle tijd die nodig is voor een zorgvuldige intake en de beste behandeling. Kwaliteit staat bij ons ver boven kwantiteit. Dat betekent dat wij soms ook zorg leveren die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Wij zien het namelijk als onze verantwoordelijkheid om excellente topkwaliteit ‘op maat’ te (blijven) leveren, ongeacht wat daar tegenover staat. Wij vinden dat iedereen moet kunnen profiteren van de vooruitgang die in de cardiologie wordt geboekt.

Geen concessies aan veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, bezoekers èn medewerkers zich veilig voelen. Om dat te realiseren, zijn er verschillende instrumenten geïmplementeerd. Patiëntveiligheid, informatiebeveiliging en fysieke beveiliging. Zo kunnen bijvoorbeeld alléén zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling uw elektronisch patiëntendossier inzien. Ons systeem is níet gekoppeld aan een landelijk elektronisch patiëntendossier. Hierdoor zijn uw gegevens niet zichtbaar voor anderen. Om de continuïteit te waarborgen voor in het geval u met spoed in een ziekenhuis wordt opgenomen, zijn uw gegevens wel 24 uur per dag gedurende zeven dagen per week per direct op te vragen door alle spoedartsen of cardiologen elders, waar ook ter wereld.