Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Disclaimer website hartkliniek.com

 
Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan HartKliniek jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden. De sites waarnaar de website (door)linkt wordt regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan HartKliniek voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. HartKliniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Medisch advies

De website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of een cardioloog. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in HartKliniek. De informatie op de website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een arts of verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HartKliniek. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Bij HartKliniek vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers, onze systemen en de gegevens van onze patiënten en medewerkers beter te kunnen beschermen. Computervredebreuk is in beginsel strafbaar, ook bij ethisch hacken. Maar als u zich aan de bovenstaande regels van ons heeft gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding. Het Openbaar Ministerie behoudt altijd het recht zelf te beslissen of u strafrechtelijk vervolgd wordt.

Google Analytics

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld.

Met betrekking tot bovenstaand kan worden vermeld dat HartKliniek

• Google Analytics-cookies gebruikt;
• een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
• het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd (anonimisering);
• 'gegevens delen' heeft uitgezet;
• geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HartKliniek.  Voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de websites geldt het copyright © 2019 van HartKliniek. De formule, het merk en beeldlogo van HartKliniek is particulier bezit en is in licentie uitgegeven aan HartKliniek.

2018, Raad van Bestuur HartKliniek

’Spacer’