Disclaimer

Hoewel we onze organisatie presenteren als HartKliniek Nederland (of gemakshalve "HartKliniek"), met (april 2017) vestigingen HartKliniek Almere, HartKliniek Lelystad, HartKliniek Kennemerland Zandvoort, HartKliniek Dronten/Swifterbant en HartKliniek Amsterdam ZuidOost, wordt de naam ‘Stichting Eucura’ gehanteerd waar het formeel over de rechtspersoon gaat.

De website hartKliniek.com is eigendom en wordt beheerd door de stichting Eucura. Stichting Eucura is erkend door de Minister van Volksgezondheid voor het verlenen van medisch specialistische zorg in ZBC (Zelfstandig Behandelcentrum). HartKliniek Flevoland is de eerste vestigingslocatie voor cardiologie van stichting Eucura. Stichting Eucura staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 53496914.

Hoewel aan alle pagina's van hartKliniek.com de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Stichting Eucura en/of HartKliniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de hartKliniek.com-website.

HartKliniek.com geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of onze cardioloog. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in HartKliniek.

De informatie op hartKliniek.com is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een arts of verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

De sites waarnaar hartKliniek.com (door)linkt worden door hartKliniek.com regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan Stichting Eucura en/of HartKliniek Flevoland voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Stichting Eucura en/of HartKliniek Flevoland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de hartkliniek.com -website geldt: copyright © 2017 Stichting Eucura. Het logo van HartKliniek Nederland en van HartKliniek Flevoland is in licentie uitgegeven aan de Stichting Eucura door de heer Willem Baars.

Stichting Eucura en/of HartKliniek Nederland sluit(en) elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website hartkliniek.com en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

De persoonlijke gegevens die u op hartkliniek.com invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Stichting Eucura en/of HartKliniek Flevoland (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Stichting Eucura en/of HartKliniek Nederland sluit(en) elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Stichting Eucura en/of HartKliniek Nederland garandeert (garanderen) niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen

 redactie website HartKliniek.com.