Meekijkconsult

Zorg op de juiste plek

HartKliniek biedt u de mogelijkheid van meekijkconsultatie op afstand. Tijdens het huisarts-spreekuur belt u 'in' bij de cardioloog in het bijzijn van de patiënt. Samen met de cardioloog stelt u een diagnose met behandelplan op en kan u besluiten of het wel of niet zin heeft om te verwijzen.

Doelmatige samenhang

Vanuit uw gids/spilfunctie kan u via een meekijkconsult op zoek gaan naar een model waarin cardiale zorg doelmatig, tijdig en gepast wordt ingezet. Als de cardioloog bijvoorbeeld, net als u,  vindt dat doorverwijzen of een ingreep niet nodig is, dan vergroot dat het vertrouwen dat uw patiënt in u heeft.

Minder naar het ziekenhuis en meer zorg in de buurt

Als u een mogelijke hartklacht niet direct kan duiden of niet zeker weet of u er goed aan doet uw patiënt te laten opnemen (twijfelgevallen), kan u via een meekijkconsult samen met onze cardioloog besluiten of uw patiënt bij u kan blijven, beter naar HartKliniek komt of naar het ziekenhuis moet. Dit scheelt veel onnodige handelingen en onderzoeken. Het meekijkconsult bevordert substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg en wordt ingezet in plaats van of ter voorkoming van onzinnige zorg.

Teleconsultatie

HartKliniek biedt het meekijkconsult aan via teleconsultatie. Via een beveiligde verbinding komt communicatie tot stand tussen u en onze cardioloog. Bel ons voor meer informatie en aansluiting via 088 - 500 2000.

HartKliniek cardioloog Chris Hie: “Voor mij is een meekijkconsult leerzaam. Nu ben ik in uw spreekkamer er bij en ondervind ik hoe complex het werk van een huisarts wel niet is.”