088 - 500 2000

Nascholing cardiologie-onderwijs

De cardiologen van HartKliniek organiseren regelmatig gratis nascholingen voor huisartsen onder de naam “EerstelijnsCardiologie Onderwijs (ECO)”. Altijd in kleinschalige setting en in een vestiging van HartKliniek. De bedoeling is om elkaar te versterken met geïntegreerde cardiologiezorg en eerstelijnsdiagnostiek. Ook verzorgen wij gratis BLS-reanimatietraining voor u, uw praktijkondersteuners en doktersassistenten. De nascholingen vinden op verschillende data plaats in onze vestigingen van 18:00 – 20:00 uur. Voorzien wordt in een eenvoudige maaltijd. Bij iedere nascholing is er de mogelijkheid eigen casuïstiek in te brengen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Nascholingsaanbod 2018

Mededeling: per vrijdag 12 oktober 14.00 uur zijn de inschrijvingen voor de ECO-nascholingen van 2018 gesloten. Spoedig plaatsen wij het programma voor 2019 op de website, waarna u zich weer kunt inschrijven.

Nascholingsaanbod 2019

Binnenkort verschijnt hier de agenda voor 2019 en inschrijfformulier voor 2019.

Onafhankelijkheid en accreditatie

Alle ECO’s zijn volledig onafhankelijk van farmaceutische industrie of andere commerciële partijen en zijn zonder sponsoring, reclame en/of inmenging. Accreditatie voor alle ECO-nascholingen is aangevraagd en goedgekeurd. Voor het reanimatie-onderwijs bedraagt de accreditatie 3 punten, voor de ECG-cursus 4 punten.

Gratis voor huisartsen

Onze ECO’s zijn toegankelijk voor u en al uw praktijk-medewerkers. Alle nascholingen zijn zonder kosten (gratis) met als enige uitzondering reanimatie-onderwijs aan niet-huisartsen. Voor BLS-training wordt aan niet-huisartsen, per deelnemer, een kleine bedrage gevraagd van 30,- euro ter plekke cash af te rekenen.

Inschrijving ECO nascholing

Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding en is gelimiteerd tot maximaal 20 deelnemers. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging. Als een nascholing ‘volgeboekt’ is, dan krijgt u een voorstel voor het eerstvolgende ECO met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Bij onvoldoende animo zal een nascholing worden geannuleerd.