Privacy patiënten gewaarborgd

De veiligheid bij elektronische uitwisseling van patiëntengegevens (electronisch medisch dossier) heeft bij HartKliniek de hoogste prioriteit.

De privacy van alle patiënten is gewaarborgd in HartKliniek. Wij hanteren een streng informatiebeveiligingsbeleid. De standaarden van de beveiliging van onze data liggen op een hoog niveau en voldoen aan aan Europese en nationale wettelijke voorschriften. De regels voor bijvoorbeeld de omgang met, de opslag en de beveiliging van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende iemands gezondheid) stelt de Wbp extra eisen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving. Voordat wij elders patiëntengegevens uitwisselen of bijvoorbeeld opvragen uit ziekenhuizen, vragen wij expliciet toestemming aan de patiënt (dus niet: wie zwijgt, stemt toe). U sturen wij direct ná het consult van uw patiënt via beveiligde email de medische brief met alle resultaten. Wij bieden patiënten daarnaast de mogelijkheid tot inzage in het eigen medisch dossier en de mogelijkheid om per email een kopie van de medische brief te ontvangen. Tenslotte hanteren wij een verbod voor zorgverzekeraars om ons elektronische uitwisselingssysteem te raadplegen.

Zie ook onder Privacybeleid.