Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Direct terugkoppeling

Na ieder consult en/of eerstelijnsonderzoek in HartKliniek vindt dezelfde dag terugkoppeling plaats naar u.

Onze medische brief ontvangt u via beveiligde zorgmail Edifact of via de gewone post in een gesloten enveloppe. Indien sprake is van spoedproblematiek, wordt u direct gebeld door de cardioloog voor intercollegiaal overleg.

Alleen als uw patiënt dit graag wil én ons hiervoor toestemming geeft, ontvangt uw patiënt via email een kopie van onze medische brief. Bij eerstelijnsdiagnostiek ontvangt u alleen de uitslag.

’Spacer’