Vage klachten

Misschien is het je hart !

Er is een aantal algemeen vage klachten die bij mannen en vrouwen kunnen wijzen op een (sluimerende) hartziekte, zoals bijvoorbeeld:

 • aanhoudende vermoeidheid.
 • pijn in de bovenbuik, kaak, nek, rug of pijn tussen de schouderbladen.
 • kortademigheid of benauwdheid
 • misselijkheid en duizeligheid.
 • onrustig gevoel, angst en snelle ademhaling.

Wat zijn de signalen

Een hartziekte slaat vaak onverwachts toe. Vaak is er onherstelbare schade aan het hart of de hersenen. Daarom is het belangrijk te weten welke signalen er bij horen. Sommige waarschuwingstekens zijn heel duidelijk. Zo wordt aanhoudende pijn op de borst meestal wel als een serieus signaal gezien. Maar er zijn ook vagere klachten die kunnen wijzen op een hartaandoening. Deze worden lang niet altijd herkend. Zo kunnen langdurige maagklachten bijvoorbeeld worden verward met hartklachten. Maar hoe herken je hartziekten? De meeste mensen denken hierbij aan acute signalen, zoals pijn op de borst en pijn tussen de schouderbladen. In de praktijk blijkt echter dat veem mensen, en vooral vrouwen, geheel andere klachten kunnen hebben. Het gevaar hiervan is dat de signalen dusdanig vaag zijn, dat het ziektebeeld door zowel artsen als patiĆ«nten niet of te laat wordt herkend.

Hartklachten anders bij vrouwen

Bij vrouwen leiden hart- en vaatziekten tot andere klachten dan bij mannen. Daardoor worden vrouwelijke hartpatiƫnten vaak niet opgemerkt. Artsen schrijven hartgerelateerde klachten bij vrouwen nogal eens toe aan de overgang. Opvliegers bijvoorbeeld zijn niet per definitie het gevolg van de overgang, maar kunnen ook het resultaat zijn van een te hoge bloeddruk. Een te hoge bloeddruk is een van de grootste risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Vage klachten die vooral bij vrouwen kunnen wijzen op een hartziekte, zijn bijvoorbeeld:

 • duizeligheid, een gevoel van zwakte
 • zeurderig voelen en vermoeidheid
 • kortademigheid
 • slapeloosheid
 • naar gevoel in de maagstreek, eventueel met misselijkheid
 • branderig gevoel onder het borstbeen
 • onaangenaam gevoel of pijn tussen de schouderbladen, pijn in de nek
 • onaangenaam klemmend of drukkend gevoel in de borststreek
 • hartkloppingen (hartbonzen)
 • maagklachten

Lees meer onder het vrouwenhart.

Vaak speelt stress ook een rol

Vage klachten beginnen vaak in een periode van lichamelijke of geestelijke stress. Een fikse griep bijvoorbeeld, of iets emotioneels zoals een echtscheiding of het overlijden van een dierbare. De stress die daaruit voortkomt kan zich uiten in lichamelijke problemen. Klachten die je dan niet goed kunt plaatsen maar die vaak voor nog meer onrust kunnen zorgen

Onderzoek in HartKliniek: Vage klachten polikliniek

In HartKliniek wordt alle tijd genomen om naar u te luisteren zodat ook vage klachten goed kunnen worden besproken en meegewogen. Er is speciale aandacht voor de specifieke risicofactoren die vrouwen hebben, zoals de menstruatie, de overgang en eventuele doorgemaakte zwangerschapsproblemen. Alle noodzakelijke onderzoeken worden aansluitend direct verricht en u krijgt meteen duidelijkheid.