Persoonlijke aanpak, veilig en mensgericht

Interesse en aandacht, tot in het kleine detail

 

Continuïteit en een vertrouwensband zijn onontbeerlijk voor goede zorg. Wij behandelen u met respect en op een heel persoonlijke manier. Bij ons kan de cardioloog weer ‘dokteren’ en in een kleinschalige setting de tijd nemen om naar uw verhaal te luisteren. Dat betekent 1 op 1 met elkaar en een cardioloog die de medische onderzoeken zelf doet, of bij het onderzoek er bij zit. In HartKliniek betekent 'naar de cardioloog gaan' dat u de cardioloog echt even helemaal voor u alleen heeft.

 

Chris Hie, cardioloog: 'Wij heten u welkom en begeleiden u persoonlijk'

 

Onze cardiologen hebben 'een warm hart' en bieden maatwerk. Zij begrijpen dat ieder mens verschillend is, met eigen wensen en onzekerheden. Zij geloven dat uw welbevinden centraal moet staan. Zij werken in een doeltreffende organisatie, waarbij gezond verstand 'dicht bij huis en dicht bij u' leidraad is.

De waarheid, zonder verlies van hoop

 

De waarheid horen zonder verlies van hoop. Dat is wat mensen willen en dat is precies wat wij geven. Wij informeren u eerlijk en in 'mensentaal' over uw hartaandoening en de prognose. Dit doen wij in volstrekte transparantie, er is immers niets te verbergen.

Eerst luisteren en inventariseren en dan aan de slag

 

Onze cardiologen beoefenen de geneeskunde op een manier die zij als mens het beste vinden en voelen zich niet gedwongen om steeds meer patiënten te zien. Zij hebben meer de tijd om naar u te luisteren, uw verhaal aan te horen en uw situatie te kunnen inschatten. Samen met u wordt gezocht naar de beste medische oplossing. Alle mensen in HartKliniek luisteren heel goed naar wat u wilt en verlenen zorg die aansluit bij uw persoonlijke situatie en voorkeur. Simpel en beknopt als de behoefte van u eenvoudig is, uitgebreid als deze complex is. Dat is de menselijke maat.

Verder kijken dan alleen naar uw hartaandoening

 

Een diagnose stellen is één en behandelen is twee. Maar goede zorg gaat om meer. Wij begeleiden en ondersteunen u ook bij het omgaan met uw ziekte. Wij willen graag met u uw dagelijkse problemen bespreken, daar aandacht aan schenken. Het is immers niet niets om hartpatiënt te zijn en ook niet niets om al die hartmedicijnen te moeten slikken. Pillen die u remmen en beperken en restricties in uw manier van leven die uw levenslust kunnen aantasten. 

Warm menselijk contact dicht in de buurt

 

Bij Hartkliniek streven wij naar de beste cardiologiezorg met behoud van warm menselijk contact. Onze patiënten kunnen ons altijd benaderen als er nog vragen zijn, ook bijvoorbeeld nadat het consult is afgesloten. Wij proberen de cardiologiezorg zo dicht als mogelijk bij u in de buurt te brengen. Wij gaan uit van uw behoefte als hartpatiënt waarbij onze cardioloog, samen met uw huisarts, u op verschillende momenten kan ondersteunen.