Maak een afspraak: 088 - 500 2000

IJzerdeficientie Bij Hartfalen

Hartfalenpatiënten hebben in veel gevallen baat bij intraveneuze ijzersuppletie op goede indicatie.

HartKliniek start per direct met ijzertherapie.

Liefst 50% van alle mensen met hartfalen, ongeacht hun Hb en NYHA klasse, heeft ijzer tekort (1). IJzerdeficientie wordt gedefineerd als een serum ferritine van < 100 μg/L of een serum ferritine van < 299 μg/L én een transferrine verzadiging van < 20%.

Hartfalen met ijzerdeficientie blijkt geassocieerd te zijn aan (1) een verminderde inspanningstolerantie, (2) een verminderde kwaliteit van leven en (3) een verhoogd aantal ziekenhuisopnames en (4) ook een hogere sterfte (1,2). Recente studies laten zien dat intraveneuze toediening van ijzer een significante verbetering geeft (2). IJzer verbetert het energie metabolisme van de hartspier- en skeletspiercel door een upregulatie van aerobe enzymen met meer ATP synthese als gevolg. Er kan onderscheid gemaakt worden in een absoluut of een functioneel ijzertekort bij hartfalen met als afkap waarde de serum ferritine concentraties van respectievelijk < 100 μg/L of < 299 μg/L met een transferrine verzadiging < 20 %. Absoluut ijzertekort ontstaat door een verminderde ijzeropslag door malnutritie, malabsorptie of gastrointestinaal bloedverlies. Relatief ijzertekort door een verminderde ijzermobilisatie/utilisatie (ijzer is wel beschikbaar, maar kan niet gebruikt worden). Dit laatste heeft te maken met de pro-inflammatoire status bij hartfalen, waardoor er een verhoogde cytokine release is met onder andere een sterk verhoogd hepcidin, een acute fase eiwit. Dit zorgt ervoor dat ijzer niet meer uit de darm kan worden opgenomen en ook niet goed uit het RES (reticulo endotheliaal systeem) beschikbaar kan worden gemaakt. Dit is ook de reden dat oraal ijzer bij ijzerdeficientie in hartfalen niet werkt. Door intraveneuze toediening wordt de hepcidin blokkade grotendeels wel omzeild, waardoor het ijzer wel ter beschikking komt met alle gunstige effecten.

Ferinject iv, veelal in een enkele dosis van 1000 mg, is volgens de ESC (European Society of Cardiology) een klasse II A indicatie bij patienten met systolisch hartfalen (EF < 45 %) en een ijzerdeficientie zoals boven gedefinieerd. Er worden in de toekomst meer studies opgezet met Ferinject bij hartfalen, onder andere bij diastolisch hartfalen.

In het kort: Intraveneuze ijzer suppletie is een waardevolle én bewezen aanwinst in de behandeling van hartfalen indien er ook sprake is van een ijzer tekort.

In HartKliniek wordt IJzerbehandeling gegeven bij hartfalen patiënten die bij ons staan ingeschreven en die hiervoor een indicatie hebben. Lees hier meer

Referenties:
1. Iron deficiency in chronic heart failure: An international pooled analysis. Klip, IT, Comin_Colet J., Voors AA et al. Am Heart J 2013;165: 575-582.e3.
2. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency.Ponikowski P, van veldhuisen DJ, Comin-Colet J, et al. Eur Heart J 2015;36:657-668.

Dr. Herman Mannaerts, cardioloog HartKliniek

’Spacer’