Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Nieuw hartfalenmiddel geïntroduceerd: Entresto

Bij de medicamenteuze behandeling van systolisch hartfalen (de situatie waarbij de linker hartkamerfunctie duidelijk is afgenomen) worden sinds de jaren negentig ACE-remmers (of als alternatief AT-II antagonisten) en betablokkers voorgeschreven. Later kregen ook mineralocorticoïd-receptor antagonisten (MRA) zoals spironolacton een rol. Een MRA wordt gegeven als de patiënt nog steeds symptomatisch is ondanks adequate instelling op ACE-remmers en betablokkers. In de meest recente uitgebrachte richtlijnen voor cardiologen zijn nu ook ARNI’s als nieuw medicament opgenomen (zie figuur). ARNI’s zijn combinatiepreparaten die bestaan uit een ace-remmer of AT-II antagonist én Sacubitril. Sacubitril is een Neprilysine Inhibitor. Neprilysine is betrokken bij de degradatie van vasoactieve peptides, zoals natriuretisch peptide (NP), bradykinine en adrenomedulline (een zeer potente vasodilator). Door het effect van Neprilysine tegen te gaan verhoog je de activiteit van de vasoactieve peptides, hetgeen gunstig is bij hartfalen. De combinatie Valsartan/Sacubitril is op de markt gebracht door Novartis onder de naam Entresto.

ARNI’s zoals Entresto, hebben binnen de Europese Cardiology Guidelines een solide IB indicatie verkregen (1), naar aanleiding van de resultaten van de PARADIGM-HF (2) studie. Ze worden sinds afgelopen mei vergoed door alle ziektekostenverzekeraars. Er dient bij het voorschrijven wel een machtiging voor worden ingevuld.

afbeelding bij nieuwsbrief entresto

Diagram bij nieuwsbrief over nieuw hartfalenmiddel Entresto

Literatuur

1. Latest ESC guidelines heart failure August 2016

2. John JV McMurray, Milton Packer , Akshay S, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med 2014;371:993-1004.

Chris Hie

’Spacer’