Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Plaque-regressie in de kransslagaderen, is het eindelijk dan mogelijk?

Omkering van het atheromateuze proces was tot voor dusver nooit aangetoond

De bewijslast voor statines met betrekking tot gunstige beïnvloeding van het atheromateuze proces (plaques) in de coronairen is overweldigend en vormt de basis voor de wereldwijde toepassing van statines met betrekking tot primaire en (met name) secundaire preventie van atheromateuze complicaties bij hartpatiënten. Het was echter nog nooit aangetoond dat het atheromateuze proces niet enkel tot stilstand, maar ook tot regressie kon worden gebracht. Met de nog te presenteren GLAGOV-studie lijkt daar een verandering in te komen. De eerste resultaten deze studie zijn hoopvol en tonen aan dat de PCSK9-remmer Evolocumab als eerste ‘çholesterolmedicijn’ ook zou kunnen leiden tot daadwerkelijke vermindering, dus plaque-regressie. Evolocumab, dat toegediend wordt via subcutane injecties, is tot nu toe bedoeld voor patiënten die onvoldoende reageren op statines, statines niet verdragen of die een contra-indicatie hebben voor een statine. De doelgroep van Evolocumab was daarmee nog beperkt en omvatte niet alle hypercholesterolemieën.

Het GLAGOV-onderzoek is een fase 3, multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die de impact van Evolocumab op atheroma-volume evalueerde in 968 patiënten met coronairlijden die allen optimaal ingesteld waren op statines. Het primaire eindpunt was verandering in procent plaque-volume van baseline ten opzichte van placebo, zoals bepaald met intravasculaire ultrasound. Er werden geen nieuwe zorgen omtrent veiligheid geïdentificeerd in de GLAGOV studie. De incidentie van behandeling-geïnduceerde nadelige events was vergelijkbaar in beide groepen.

Gedetailleerde resultaten van deze veelbelovende GLAGOV studie zullen worden gepresenteerd tijdens de komende American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2016, op dinsdag 15 november 2016.

Wij houden u vanuit HartKliniek als eerste op de hoogte!
Chris Hie, cardioloog


Literatuur:

A Randomized, Double-Blind, Multi-center, Placebo-controlled, Parallel-group Study to Determine the Effects of Evolocumab (AMG 145) Treatment on Atherosclerotic Disease Burden as Measured by Intravascular Ultrasound in Subjects Undergoing Coronary Catheterization (GLAGOV-trial).

’Spacer’