Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Parodontitis en cardiovasculair risico…een ongelukkige relatie.


Dat er een samenhang bestaat tussen een chronische infectie van het paradontale systeem (parodontitis) en cardiovasculaire ziekte wordt al lang gesuggereerd. In 2012 werd al een samenvatting gepubliceerd van observationele studies over de relatie tussen pocket diepte en atherosclerose welke toen een relatie suggereerde. In de laatste tien jaar werd met diverse studies aangetoond dat behandeling van parodontitis cardiovasculair risico kan verminderen.

Wat zijn de achtergronden?

Recent werd een gerandomiseerd onderzoek verricht bij patiënten met diabetes mellitus type II waarbij werd geconstateerd dat de vasculaire endotheliale functie en de glycogene controles inderdaad verbeterden na behandeling van parodontitis. Endotheliale dysfunctie kan door chronische infecties van de gingiva ontstaan. Bacteriemie met de vrijkomende toxine van deze bacteriën en inflammatoire mediatoren hebben invloed op het endotheel. Als het weefsel wordt geïnfiltreerd ontstaat een immunologische reactie welke via leukocyten, T cel macrophagen en pro-inflammatoire cytokines een afbraak van de bacterie veroorzaken. Hierbij komt onder andere toxine vrij die ook weer in combinatie met acute fase proteïne de vasculaire cellen kunnen beschadigen. Ook de bloeddruk stijgt door chronische paridontitis gemiddeld met 4,49 mmHg.

Het proces van de atherosclerose wordt als volgt ondersteund

Het risico voor hartziekte is bij patiënten met een parodontitis 1,5 keer hoger dan bij patiënten zonder ontstekingen van het tandvlees. De kans te overlijden bij een hartinfarct is voor deze patiënten 1,8 keer hoger en de kans een beroerte te krijgen wordt met factor 2,8 verhoogd.
Is het al zover dat als een patiënt naar de cardioloog wordt verwezen hij dan eerst een afspraak bij de mondhygiëniste moet laten maken? Nee, zover is het nog niet maar de recente evidence heeft onze inzichten veranderd en paradontale gezondheid is belangrijker geworden voor de patiënt met een cardiovasculaire aandoening.

Mevr, B. Massaar - Hagen, Cardioloog HartKliniek

Referenties
1. Marta Czesnikiewicz-Guzik, Francesco D’Aiuto, John E Deanfield. Understanding residual inflammatory risk sheds new light on the clinical importance of periodontitis in cardiovascular disease. European Heart Journal, Volume 41, Issue 7, 14 February 2020, Pages 818–819, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa107

 

’Spacer’