arrow_left Alle cardiologen

dr. Peter Kievit

Specialist sinds:

2009

Bij HartKliniek sinds:

2018

Aandachtsgebieden:

Preventie, genderspecifieke cardiologie, hartklepafwijkingen, vrouwenhart en management in de zorg.

Introductie:

Peter Kievit studeerde geneeskunde aan de VU in Amsterdam en werd opgeleid tot cardioloog in het Radboudumc Nijmegen. In 2009 promoveerde hij op de lange termijn uitkomsten bij patiënten die succesvol behandeld waren met thrombolyse voor een acuut hartinfarct. Hij heeft bijna 10 jaar gewerkt als staflid in het Radboudumc met als aandachtsgebieden acute cardiologie, niet-invasieve beeldvorming en klinische besluitvorming rondom ingrepen aan hartkleppen en kransslagaderen. Daarbij heeft hij een actieve rol gespeeld in het opleiden van arts-assistenten tot cardioloog. Naast zijn vak als cardioloog is hij geïnteresseerd in management, wat geresulteerd heeft in het succesvol afronden van een MBA voor zorgprofessionals. In 2018 heeft hij bewust gekozen zijn werk voort te zetten bij Hartkliniek Nederland, omdat een zelfstandig expertisecentrum met ruime aandacht voor de patiënt de optimale omgeving is voor het leveren van toegankelijke cardiologische zorg van topkwaliteit.

Opleiding:

  • Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Radboudumc, Nijmegen

Werkervaring:

  • Radboudumc, Nijmegen

Promotie-onderwerp:

‘Predictors of reocclusion and clinical outcome after successful fibrinolysis: long-term follow-up of the Antithrombotics in the Prevention of Reocclusion In COronary Thrombolysis (APRICOT) – trials’ (2009)

Nevenfuncties:

  • Lid raad van bestuur HartKliniek
  • Voorzitter Vakgroep Cardiologie HartKliniek
  • Lid commissie Kwaliteit Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

Werkzaam op deze HartKliniek locaties

phone