Associaties

Optimale zorg op de juiste plek op het juiste moment.

Hoewel HartKliniek Nederland (HartKliniek) medisch-specialistische poliklinische cardiologiezorg aanbiedt die volledig los van de ziekenhuisomgeving is georganiseerd, zijn er afspraken gemaakt met academische en topklinische ziekenhuizen voor eventuele vervolgbehandeling en in het bijzonder het OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) te Amsterdam en het UMCU (Universitair Medisch Centrum Utrecht). Onze samenwerking met deze grote ziekenhuizen en autoriteiten op cardiologische deelspecialismen leidt er toe dat patiënten voor hartoperaties, dotter/ritme behandelingen en pacemaker implantaties snel en kundig kunnen worden geholpen. De poliklinische behandeling en controle kan daarna weer plaatsvinden en worden voortgezet bij HartKliniek.