088 - 500 2000

Autonomie en gedragscode

HartKliniek is financieel onafhankelijk

HartKliniek Nederland (inclusief haar vestigingen) en Stichting Eucura is, vanaf haar oprichting in 2013, volledig onafhankelijk en neemt geen enkele subsidie, gunsten of sponsorgelden aan van de farmaceutische of medisch-instrumentele industrie en ook niet van onze leveranciers. Ook de bij HartKliniek werkzame medisch specialisten en andere medewerkers ontvangen geen geld, goederen, diensten of gunsten van aan ons gerelateerde bedrijven. HartKliniek is van mening dat subsidie of sponsoring door wie dan ook een belangrijke aantasting is van de onafhankelijkheid. Sponsoring kan de integriteit van beroepsbeoefenaren en/of klinieken/ziekenhuizen ondermijnen.