Mensen centraal

Het gaat ons maar om 1 doel

En dat is dat u, in uw eigen omgeving, de zorg en begeleiding krijgt die u nodig heeft én dat wordt voorkomen dat uw hartaandoening verergerd en dat u moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Dit is het doel van HartKliniek en dat doen wij door naast u te gaan staan, samen met uw huisarts.

Al onze activiteiten zijn op u afgestemd

Ons vertrekpunten zijn het welzijn, uw wensen en uw vragen. U gaat niet voor uw plezier naar een cardioloog. Wij nemen ruim de tijd voor u om vooral te luisteren. Luisteren naar uw klachten, maar vooral ook naar úw verhaal en wat u graag wenst. Wij betrekken u er bij. Dus niet 'alleen praten over uw hartprobleem, maar praten met u'. Wij hebben aandacht voor u en uw omgeving.

Alleen de beste cardiologiezorg

Wij streven er naar u de beste cardiologische zorg te bieden en doen er alles aan om het voor u zo aangenaam mogelijk te maken. Naast professioneel is onze service persoonlijk, respectvol, transparant en toegankelijk. Onze zorg is laagdrempelig en nabij; u kunt bij ons terecht met complexe cardiologische problematiek, maar ook met eenvoudige vragen. Onze missie is onnodige medicalisering tegen te gaan, het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en dat u zo lang en zo gezond mogelijk in het dagelijkse leven kunt blijven functioneren. Hierbij gaat het er ook om, naast vakkundige diagnose en behandeling, dat u weer grip op uw leven krijgt. Wij werken daarom intensief samen met de eerste lijn (huisartsen, wijkverpleging etc) zodat versnippering, dubbelingen en "verdwalen" in het ziekenhuis" tegen wordt gegaan. Na een verwijzing door uw huisarts kan u direct of binnen 24 uur terecht in HartKliniek. Aansluitend vinden alle nodige onderzoeken paats in HartKliniek. En nadat alle onderzoeken gedaan zijn, bespreekt de cardioloog samen met u de diagnose en het eventuele behandelplan, uiteraard in afstemming met uw huisarts. Indien aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit in een van de omliggende ziekenhuizen uitgevoerd. Indien een ingreep noodzakelijk is, wordt u doorverwezen naar het academisch ziekenhuis of naar een van de topklinische cardiologie/hartchirurgie ziekenhuizen, uiteraard naar uw keuze.

Hoe wij u centraal stellen

  • Wij willen u goed leren kennen en betrekken uw directe omgeving er bij.
  • Wij tonen empathie en verlenen emotionele ondersteuning.
  • Wij nemen uitgebreid de tijd voor uw verhaal.
  • Wij stimuleren meer zelfmanagement bij onze patiënten.
  • U beslist en doet mee in behandelplan en zorgtraject.
  • Geen 'tussenpersonen' zoals andere dokters of verpleegkundigen.

En dit doen wij voor iedereen, ongeacht sociale status

HartKliniek wil dat iedereen naar ons kan komen, ook arme mensen die de laagste vorm van verzekering hebben en dat niemand iets hoeft bij te betalen. Maar wij willen ook iedereen in Nederland de beste cardiologie zorg bieden. Als je jezelf zulke eisen oplegt, dan moet je wel creatief en innovatief zijn en samenwerken met alle andere zorgverleners.

Wij richten ons op kwaliteit, niet op omzet

De zorgverzekeraar vergoedt slechts een deel van onze vaste DBC-kosten (onze declaratie). De rest nemen wij voor onze eigen rekening. U hoeft dus niets bij te betalen hoe lang het consult ook duurt of hoe vaak u ook terugkomt. Wij vinden kwaliteit van onze dienstverlening belangrijker dan financiële inkomsten. HartKliniek werkt daarnaast volgens het social enterprise concept. Eventuele financiële winst wordt herinvesteerd in zorg.