Openingstijden alle HartKlinieken

Cardiologie-poli overdag gedurende zeven dagen per week

Op HartKliniek Dronten na zijn alle vestigingen van HartKliniek Nederland op alle doordeweekse dagen geopend van 08:30 tot 17:00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen. Op afspraak kunt u in alle klinieken ook terecht op zaterdagen en zondagen. 

HartKliniek Dronten is alleen open op afspraak op zaterdagen en zondagen. 

Avondspreekuur

Het avondspreekuur is in alle HartKliniek vestigingen alleen op afspraak.

 

Acute gevallen

HartKliniek beschikt niet over acute opvang. Bij acute hartproblemen dient u in alle gevallen direct contact op te nemen met de ambulancedienst (telefoon 112). Houdt uw kopie "medische brief" die wij u hebben verzonden bij de hand. Hierin kan belangrijke informatie staan voor de spoedhulpverlener. Daarnaast hebben wij enkele van onze chronische hartpatiënten een speciaal medisch paspoort meegegeven. Indien u beschikt over dit paspoort, houdt u dit ook bij de hand.

Bereikbaarheid in spoedsituaties voor intercollegiaal overleg

Voor overleg bij acute problemen met andere behandelend artsen (huisartsen, dienstdoende cardiologen etc) is HartKliniek 24 uur/dag, 7 dagen/week bereikbaar. Onze HartKliniek cardioloog kan zo nodig uw behandelend arts in spoedsituaties toegang verlenen tot relevante informatie uit uw digitale dossier indien u, als patiënt, daarvoor toestemming geeft. Vanwege de poortwachtersfunctie en het belang van de kwaliteit en continuïteit van zorg kan doorgaans ook in spoedsituaties uw toestemming worden verondersteld. Behandelend spoedartsen bellen daarvoor met ons algemene telefoonnummer: 0885002000 en kiezen vervolgens een 9.

In geval van nood: bel 112

Houd uw persoonlijke HartKliniek-paspoort, met daarin al uw medische gegevens, bij de hand.

.