Privacybeleid

HartKliniek eerbiedigt uw persoonlijke privacy

Onze cardiologen beschermen en bewaren uw privacy. Alles wat is besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Handelingen of onderzoeken doen wij alleen met uw toestemming. Alle medewerkers van HartKliniek zijn verplicht tot geheimhouding van uw privé-gegevens. Dossiers met uw gegevens worden alleen gebruikt door hen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Mensen kunnen er op vertrouwen dat met de medische gegevens die zij toevertrouwen aan HartKliniek, zorgvuldig wordt omgegaan. U mag bij ons rekenen op èn een goede medische behandeling èn een zorgvuldige omgang met uw vertrouwelijke gegevens.

Medische gegevens zijn per definitie gevoelige gegevens, ook in de zin van de wet. Dit betekent dat ze met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden verwerkt. Onze cardiologen hebben medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij geen gegevens van u aan anderen verstrekken tenzij u daartoe opdracht en/of toestemming voor geeft. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Onze patiënten kunnen er absoluut zeker van zijn dat hun gegevens bij ons goed beveiligd zijn en dat onbevoegden geen toegang hebben dan wel krijgen tot hun gegevens. In HartKliniek worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Dit patiëntendossier is helemaal digitaal. Het voordeel is dat alle gegevens over uw behandeling bij elkaar staan. Zo is de kans op het maken van fouten kleiner. Uw gegevens zijn altijd beschikbaar en kunnen niet zoekraken.

En, zo u dat zou willen kunt u, buiten de reguliere openingstijden, ook anoniem, bij ons terecht. Kijk voor meer informatie op PremiumCardiology.