HartKliniek Amsterdam Plantage - Heart Clinic

HartKliniek Plantage Amsterdam

HartKliniek Amsterdam Plantage, een begrip voor kwaliteit!

Plantage-Middenlaan 70,  1018 DH  

Telefoon (phone): 088 - 500 2000

 's Avonds (hours): op afspraak (by appointment)

 

For foreign patients & expats the right way to out-door cardiology

Parkeren Parking

Bij HartKliniek Amsterdam Plantage is betaald parkeren mogelijk.  

Around Heart Clinic Amsterdam Centrum there is paid public parking. 

Faciliteiten Facilities

HartKliniek Plantage is een prettige en rustige omgeving. Een veilig en toegankelijk algemeen cardiologie centrum. Dat vinden wij belangrijk voor stressreductie en uw en ons welbevinden. HartKliniek Plantage behoort tot de beste klinieken in Nederland. Een naam die wij hebben opgebouwd door te kiezen voor kwaliteit, topresultaat én aandacht.

Heart Clinic Plantage is a pleasant and quiet environment. A safe and accessible general cardiology center which we consider important for stress reduction and your and our wellbeing. Heart Clinic Plantage is one of the best clinics in the Netherlands. A name that we have built up by choosing only top quality.

Kosten; wat moet u betalen Costs; what do you pay for your treatment

Onze zorg zit in de basiszorg. HartKliniek Plantage declareert de kosten exact hetzelfde als ziekenhuizen. Een consult in HartKliniek Amsterdam kost u niets indien u verzekerd bent én verwezen bent door uw huisarts of medisch specialist. Wij vragen geen eigen bijdrage. Let op: Wel wordt het eigen risico aangesproken. Uw zorgverzekeraar dekt, net zoals in het ziekenhuis, alle kosten pas ná verrekening van uw jaarlijks verplicht en eventueel gekozen eigen risico. Maar bent u niet verzekerd of heeft u geen verwijsbriefje, ook dan bent u welkom in HartKliniek. U betaalt dan wel zelf vooraf onze rekening. 

We declare costs exactly the same as hospitals do. Heart Clinic Plantage will cost you nothing If you have been referred by your general practitioner or medical specialist and if you are insured for health care in the Netherlands. Your health insurance covers all costs excluding one-time settlement of your obligatory deductible excess and voluntary deductible excess, if you have opted for one. For self-pay-patients: If you are not insured or you have no referral note, you pay the bill by yourself in advance.

Samenwerking AMC en OLVG Cooperation with all well-known hospitals

HartKliniek Plantage werkt samen met het AMC en het OLVG. Acute patiënten en patiënten die een hart-ingreep, zoals bijvoorbeeld een hartoperatie of dotter, nodig hebben, krijgen onderdak in het AMC of OLVG. Uiteraard kunnen onze patiënten er ook voor kiezen zich te laten opereren in een ander topklinisch of academisch ziekenhuis. U heeft volledige keuze-vrijheid. U bepaalt zelf welk ziekenhuis u prettig vindt. Wij adviseren en begeleiden altijd uw gehele zorgtraject en ook de nazorg vindt weer plaats bij ons.

There is no compromise when it comes to your heart. Be it prevention, diagnosis or treatment we partner with you in the care of your heart. Our team works to ensure you have the most effective program and treatment tailored to your personal needs. We collaborate with the finest teams in the Netherlands when needed and ensure that you clearly understand your care. Our goal is to support you so that you feel confident and secure in the process. Heart Clinic Plantage works with the Academic Medical Center AMC and the OLVG hospital. Our acute patients and patients undergoing cardiac intervention, such as heart surgery or angioplasty, are treated in the AMC or OLVG. Of course you may also choose for an other top clinical hospital if necessary. You decide which intervention hospital you find comfortable. We always advise and guide your through the entire care process and aftercare takes place again with us.

Openbaar vervoer Public transport

HartKliniek Amsterdam Plantage bevindt zich nabij dierentuin Artis.

Heart Clinic Plantage is situated near the Amsterdam Zoo (Artist). 

ZKN Certificering

HartKliniek Nederland is ZKN gecertificeerd. Het keurmerk voor zelfstandige klinieken is in 2017 toegewezen aan alle vestigingen HartKliniek.