Waar staan wij voor

Cardiologie vanuit je hart

Bij HartKliniek heeft het begrip ‘hart’ een bijzondere betekenis. Het staat niet alleen voor een kloppend en warm teken van leven, maar het is ook een aanduiding voor compassie en een symbool voor ‘ergens voor staan’.

Menno en Chris small

De twee founders van HartKliniek , Menno Baars en Chris Hie

Onze missie, visie en principe

Onze missie (doelstelling) is het terugbrengen van de menselijke maat in zorg. Onze visie is het leveren van excellente zorg in voor iedereen in nauwe samenwerking met de huisarts en het ziekenhuis met nadruk op substitutie van tweededelijn naar eerstestelijnszorg en het vermijden van onnodige zorg. Ons principe daarbij is "Naar de huisarts als het kan, naar HartKliniek als het moet".

De zorgvraag stijgt, mede door toenemende vergrijzing en de toenemende keerzijde van mogelijkheden tot succesvolle behandeling (meer chronisch zieke en ouder wordende hartpatiënten). Tegelijk hebben mensen door toenemende welvaart steeds meer behoefte aan meer aandacht (persoonlijke zorg) en meer service. Mensen willen ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven beslissen wie hun dokter is en er voor kunnen blijven kiezen om wel of niet naar de cardioloog te gaan. HartKliniek richt zich met uitstek op de samenwerking in cardiologiezorg met de eerste lijn en is daarmee uniek in Nederland. "Naar de huisarts als het kan, alleen naar HartKliniek als het nodig is en alleen nog bij spoed naar het ziekenhuis". Versterking van de eerstelijnszorg (huisartsen) door substitutie-effecten (snel terug naar de huisarts) en eerstelijnsdiagnostiek (door huisartsen rechtstreeks aan te vragen onderzoeken in of verricht door HartKliniek). We startten met Flevoland, maar willen meer. HartKliniek wil alle mensen in Nederland deze zorg bieden. HartKliniek wil de beste kwaliteit cardiologiezorg. HartKliniek wil dat iedereen kan komen, ook mensen die de laagste vorm van verzekering hebben, maar dat niemand iets hoeft bij te betalen. Én..., HartKliniek wil tegelijk ook financieel zelfstandig kunnen opereren en niet afhankelijk zijn van wensen en inzichten van anderen of van subsidies en dergelijke. Van daaruit móesten wij creatief en tegelijk ook zakelijk zijn. De zorg is namelijk een geheel eigen wereld waar veel processen geheel anders verlopen dan in de "gewone consumentenmarkt". Voor vrijwel alle medici is "sociaal ondernemen" nog een te nieuwe uitdaging, waarvoor veelal de juiste deskundigheid ontbreekt. Hoe doe je dat concreet? Als je jezelf zulke eisen oplegt, dan moet je wel innovatief zijn en vooral willen samenwerken (en delen) in en (met) het bestaande zorgveld. En laat dat nou precies zijn wat de founders van HartKliniek voor ogen hebben.

Wij delen uw zorg

Uitgangspunt voor al onze keuzes is 'samenwerken'. Het is voor de patiënt essentieel zich gekend te weten door de huisarts nu de gezondheidszorg steeds complexer wordt. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt altijd een beroep kan doen op het ziekenhuis als dat nodig is. Wij stemmen daarom onze zorgverlening perfect af op de eerste lijn en het nabij gelegen ziekenhuis. Dat betekent gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering in en buiten de spreekkamer.

Hart voor de mens

Wij werken volgens een, voor Nederlandse begrippen, niet gangbare werkwijze en mentaliteit. Onze medewerkers en cardiologen hebben “hart voor de mens”, staan voor beschaafde zorg en zijn meer gericht op kwaliteit dan op prijs. De toegenomen marktwerking leidt tot verkeerde prikkels in de zorg en wijzen wij af. Meer marktwerking leidt ook tot meer concurrentie tussen instellingen, in plaats van samenwerking. Dit werkt de versnippering van de zorg in de hand en maakt een optimaal gebruik van de kennis en middelen moeilijker.