Waar staan wij voor

Cardiologie vanuit je hart

Bij HartKliniek heeft het begrip ‘hart’ een bijzondere betekenis. Het staat niet alleen voor een kloppend en warm teken van leven, maar het is ook een aanduiding voor compassie en een symbool voor ‘ergens voor staan’.

Menno en Chris small

Twee founders van HartKliniek, cardiologen Menno Baars en Chris Hie

Onze missie

 

Onze missie is het leveren van optimale cardiologiezorg met aandacht voor het individu. In onze kleinschalige cardiologiecentra proberen wij onze zorgverlening altijd volgens de menselijke maat te doen.

Mensen hebben behoefte aan zorg die volledig is afgestemd op hun eigen leven als individu in de maatschappij. Mensen willen een duidelijke en eerlijke uitleg over wat er wel en niet mogelijk is met en voor hun hartprobleem. Mensen willen ook zo lang mogelijk zelf zelfstandig kunnen blijven beslissen over hoe ze worden behandeld, waar de behandeling plaatsvindt en wie de dokter is.

Sociaal ondernemen

 

De best mogelijk cardiologiezorg voor iedereen. Ook voor mensen die de allergoedkoopste zorgverzekering hebben. Iedereen is welkom zonder eigen bijdrage. Tegelijk moet HartKliniek natuurlijk wel financieel zelfstandig kunnen opereren en niet afhankelijk zijn van wensen en inzichten van anderen of van subsidies en dergelijke. Van daaruit móesten wij creatief en tegelijk ook zakelijk zijn. De zorg is namelijk een geheel eigen wereld waar veel processen geheel anders verlopen dan in de "gewone consumentenmarkt". Voor vrijwel alle medici is "sociaal ondernemen" nog een te nieuwe uitdaging, waarvoor veelal de juiste deskundigheid ontbreekt. Hoe doe je dat concreet? Als je jezelf zulke eisen oplegt, dan moet je wel innovatief zijn en vooral willen samenwerken (en delen) in en (met) het bestaande zorgveld. En laat dat nou precies zijn wat de founders van HartKliniek voor ogen hebben. 

Uitganspunt is samenwerken

 

Uitgangspunt voor al onze keuzes is 'samenwerken'. Het is voor de patiënt essentieel zich gekend te weten door de huisarts nu de gezondheidszorg steeds complexer wordt. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt altijd een beroep kan doen op het ziekenhuis als dat nodig is. Wij stemmen daarom onze zorgverlening perfect af op de eerste lijn en zorgen er voor, dat als het nodig is, de medische gegevens beschikbaar zijn in nabij gelegen ziekenhuis. De nadruk ligt daarbij op substitutie van tweededelijn naar eerstestelijnszorg en het vermijden van onnodige zorg. Ons principe daarbij is "Naar de huisarts als het kan, naar HartKliniek als het moet en alleen nog naar het ziekenhuis bij spoed of voor een ziekenhuisopname dan wel interventie".

Continu vernieuwen

 

De komende jaren zal de vraag naar zorg alleen maar toenemen. HartKliniek investeert in innovatie, digitalisering van zorg, herstructurering van zorgprocessen, kwaliteitoptimalisatie én efficiency. Vanzelfsprekend steeds met het accent op optimale zorgverlening. Sinds de oprichting van HartKliniek zetten wij ons in om continu te blijven vernieuwen zodat onze cardiologen en doktersassistenten steeds kunnen werken met de allernieuwe technologieën. Dat doen wij zonder concessies. Het zijn vooral onze innovatieve medische apparaten en ICT-systemen die een grote impact hebben op efficiency en rendement, maar ook op patiënttevredenheid.