Wie zijn wij

Menno Baars met patient in HartKliniek oktober 2015

Hartcentra voor medisch-specialistische cardiologie en eerstelijnsdiagnostiek

HartKliniek is de naam van een keten van medisch specialistische diagnostiek- en behandelcentra voor hart- en vaatziekten, waarbij een persoonlijke en holistische aanpak in samenwerking met huisartsen voorop staat. De cardiologische zorg in onze hartcentra wordt verleend vanuit de stichting Eucura. De Stichting Eucura is een onafhankelijke en niet op winst gerichte zorgorganisatie die erkend is door de Minister van VWS en die aan alle kwaliteitseisen voldoet.

HartKliniek is opgericht door twee cardiologen

HartKliniek is opgericht door twee vrienden, Menno Baars en Chris Hie. Beiden hebben meer dan 15 jaar als cardioloog gewerkt in topklinische en algemene ziekenhuizen. Samen zijn zij opgestapt uit de ziekenhuiswereld om daarna te gaan doen wat zij in de zorg echt nodig vonden, namelijk de zorg terugbrengen naar de menselijke maat en onnodige zorg en ziekenhuisopnames vermijden. Dat kon maar op één manier: door heel veel aandacht te schenken aan de patiënt en weer echt "ouderwets" te gaan dokteren, maar dan wel op het hoogste niveau en met de modernste inzichten en technieken. Na veel overleg, advies inwinnen, late avonden en lange gesprekken besloten beide cardiologen dat zij daarvoor een onafhankelijke kliniek voor cardiologie moesten starten volgens deze geheel nieuwe en unieke formule. Dat werd HartKliniek .

Naar een ijzersterke eerste lijn

HartKliniek versterkt de eerste lijn (huisartsen) door organisatie, samenwerking en innovatie. Wij luisteren naar huisartsen, maken gebruik van hun kennis en ervaring en wij bieden omgekeerd kennis-versterking. Wij geloven in de kracht van het collectief en de doelmatigheid. De uitdaging daarbij is betere kwaliteit en grotere patiënttevredenheid tegen lagere kosten. Dat kan alleen als wij samen steengoed zijn georganiseerd.

Zorg op de juiste plek

Onze cardiologen brengen de zorg dicht bij het huis van de patiënt én houden tegelijk de lijn met ziekenhuizen vast, maar dan alleen nog voor acute cardiologie of als patiënten een zeer gespecialiseerde ingreep nodig hebben. Dat betekent: "Naar de huisarts als het kan, naar HartKliniek als het nodig is en alleen nog bij spoed of een operatie naar het ziekenhuis. Of te wel: Het ziekenhuis is er voor als u ziek bent, wij zijn er om u uit het ziekenhuis te houden."

Samen met de huisarts: Wij Delen Uw Zorg

Februari 2014 opende HartKliniek haar eerste hartcentrum in Almere en precies een jaar later werd in februari 2015 een tweede hartcentrum geopend in Lelystad. Daarna volgden snel andere vestigingen. HartKliniek is hiermee de snelst groeiende organisatie van medisch-specialistische reguliere anderhalve en eerstelijns-hartcentra voor hart en vaatziekten in Nederland. In iedere provincie willen wij graag HartKlinieken vestigen, steeds in samenwerking met huisartsen. Ons doel is om cardiologie ín de wijk te brengen, zodat steeds minder patiënten de weg naar het ziekenhuis hoeven af te leggen doordat de huisarts, ondersteund door de cardiologen van HartKliniek, ze meer zelf kan helpen. De op deze wijze versterkte zorg is doelmatiger, dichter bij huis (in de buurt), minder versnippert en meer op de patiënt en zijn omgeving gericht. Excellente cardiologie anno nu door innovatie en het delen van kennis en inzet: ‘Wij Delen Uw Zorg’ is daarom onze slogan.

>> lees meer over onze samenwerking met stichting Eucura en onze organisatiestructuur