Klachtmeldingen

Indien u een klacht heeft

HartKliniek verleent goede zorg door deskundig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden het belangrijk dat u als patiënt, familie of bezoeker tevreden bent. Ondanks de motivatie en de inzet van onze medewerkers kan er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Bij een klacht denken veel mensen al snel aan een fout in de medische behandeling. Maar het kan om veel meer kwesties gaan. Ook in het contact met een medewerker kan wel eens iets mis gaan. We stellen het op prijs als u uw ongenoegen aan ons duidelijk maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden. Behalve voor uzelf is het uiten van een klacht ook belangrijk voor onze organisatie. Klachten kunnen bijdragen aan de verbetering van de zorg en het voorkomen van (soortgelijke) situaties in de toekomst. Het stelt ons in staat de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren. Het is namelijk één van de belangrijkste manieren om onze diensten op de hoogst mogelijke kwaliteit te houden. Complimenten zorgen ervoor dat wij weten wanneer wij het goed doen; kritiek nemen wij mee als verbeter mogelijkheid. Vanaf het moment dat uw afspraak gemaakt is tot het moment dat u weer naar huis kunt, proberen wij de kwaliteit van de service en de zorg zo hoog mogelijk te houden. Alles in HartKliniek is er op gericht om de kwaliteit van uw behandeling en verblijf te kunnen waarborgen. Heeft u toch klachten of opmerkingen, dan horen wij die uiteraard graag. Uw ervaring is erg belangrijk voor ons.

Bespreek uw klacht met onze medewerkers

Bent u ergens niet tevreden over, bespreek uw ontevredenheid dan in eerste instantie met onze medewerkers. Zij zullen zeker met u willen overleggen en naar een oplossing van het probleem zoeken. Het is meestal het beste om uw klacht te bespreken op de plek waar deze is ontstaan. Probeer uw ongenoegen direct kenbaar te maken bij degene die volgens u de klacht heeft veroorzaakt of daarvoor verantwoordelijk is. Dit geeft de medewerker de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Lukt dat niet of vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per gewone briefpost (Bedrijfsbureau HartKliniek, Randstad 21-77, 1314 BJ Almere-stad). Onze medewerkers kunnen u eventueel helpen bij het formuleren van uw klacht.

Externe klachtenfunctionaris

HartKliniek heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Naast de hulp die hij kan bieden bij het formuleren van uw klacht, informeert hij u over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen klager en aangeklaagde met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. Met uw instemming kan hij uw dossier inzien en betrokken medewerkers van HartKliniek horen. Hij rapporteert klachten aan de Raad van Bestuur van HartKliniek en doet aanbevelingen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Als uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet is opgelost, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris HartKliniek:
De heer Hans Ewalts
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschillencommissie

Indien u er met de externe klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. De geschillencommissie kan een beslissing vellen over een zaak en personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst. De geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

U kunt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg terecht met klachten over de klachtenregeling van HartKliniek.

Modelregeling Arts-Patiënt

Om duidelijkheid van rechten en plichten te geven, is een herziene overeenstemming bereikt over de Modelregeling Arts-Patiënt. Dit document is in 1998 uitgegeven door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). >> Download hier de modelregeling Arts-Patiënt in PDF-bestand.