Klachtmeldingen

Indien u een klacht heeft

HartKliniek verleent goede zorg door deskundig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden het belangrijk dat u als patiënt, familie of bezoeker tevreden bent. Ondanks de motivatie en de inzet van onze medewerkers kan er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Bij een klacht denken veel mensen al snel aan een fout in de medische behandeling. Maar het kan om veel meer kwesties gaan. Ook in het contact met een medewerker kan wel eens iets mis gaan. We stellen het op prijs als u uw ongenoegen aan ons duidelijk maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden. Behalve voor uzelf is het uiten van een klacht ook belangrijk voor onze organisatie. Klachten kunnen bijdragen aan de verbetering van de zorg en het voorkomen van (soortgelijke) situaties in de toekomst. Het stelt ons in staat de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren. Het is namelijk één van de belangrijkste manieren om onze diensten op de hoogst mogelijke kwaliteit te houden. Complimenten zorgen ervoor dat wij weten wanneer wij het goed doen; kritiek nemen wij mee als verbeter mogelijkheid. Vanaf het moment dat uw afspraak gemaakt is tot het moment dat u weer naar huis kunt, proberen wij de kwaliteit van de service en de zorg zo hoog mogelijk te houden. Alles in HartKliniek is er op gericht om de kwaliteit van uw behandeling en verblijf te kunnen waarborgen. Heeft u toch klachten of opmerkingen, dan horen wij die uiteraard graag. Uw ervaring is erg belangrijk voor ons.

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken behandelaar

Bent u ontevreden? Dan is de eerste stap om contact op te nemen met uw cardioloog in HartKliniek dan wel met betrokken andere medewerkers. Zij zullen zeker met u willen overleggen en naar een oplossing van het probleem zoeken. Het is meestal het beste om uw klacht te bespreken op de plek waar deze is ontstaan. Probeer uw ongenoegen direct kenbaar te maken bij degene die volgens u de klacht heeft veroorzaakt of daarvoor verantwoordelijk is. Dit geeft de medewerker de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Lukt dat niet of vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per gewone briefpost (Bedrijfsbureau HartKliniek, Randstad 21-77, 1314 BJ Almere). Onze medewerkers kunnen u eventueel helpen bij het formuleren van uw klacht.

Klachtenregeling

Bekijk de klachtenregeling van HartKliniek. (PDF opent in nieuw venster) 

klachtenregeling

Externe klachtenfunctionaris

Komt u er met ons zelf niet uit, dan is de volgende stap dat wij u in contact brengen met de onafhankelijk en externe klachtenfunctionaris DOKh. Deze externe klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en HartKliniek met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. Met uw instemming kan de externe klachtenfunctionaris uw dossier inzien en betrokken medewerkers van HartKliniek horen en aanspreken. Hij rapporteert klachten aan de Raad van Bestuur van HartKliniek en doet aanbevelingen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Geschillencommissie

Als uw klacht na bemiddeling door de externe klachtenfunctionaris nog niet is opgelost, dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. Het inschakelen van de geschillencommissie is een betaalde dienst en kan een beslissing vellen over een zaak en personenschade die betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Tenslotte kunt u bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg terecht met klachten over de klachtenregeling van HartKliniek.

Modelregeling Arts-Patiënt

Om duidelijkheid van rechten en plichten te geven, is een herziene overeenstemming bereikt over de Modelregeling Arts-Patiënt. Dit document is in 1998 uitgegeven door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). >> Modelregeling Arts-Patiënt.