Overstappen van ziekenhuis naar Hartkliniek

Hartpatiënten worden gecontroleerd bij HartKliniek en niet meer in het ziekenhuis

Veel hartpatiënten kiezen er tegenwoordig voor om gecontroleerd te worden in HartKliniek en niet meer op de poli-cardiologie van het ziekenhuis. Zij kiezen voor kwaliteit op een persoonlijke manier met respect, snelheid en service. De redenen om naar ons over te stappen zijn veelal de ontevredenheid over de kwaliteit van ziekenhuiszorg, steeds een andere cardioloog (of een arts-in-opleiding) en de lange wachttijden. Daarnaast stappen veel patiënten naar ons over omdat ze vinden dat HartKliniek gewoon een beter en passender alternatief biedt. Ook noemen patiënten vaak slechte bejegening en lage service die ze krijgen in ziekenhuizen de reden om naar ons over te stappen.

,,We weten hier heel goed wat we wel en niet kunnen en richten ons puur daarop: dat zorgt voor korte wachttijden, korte lijntjes tussen specialisten, een vast aanspreekpunt voor patiënten", Menno Baars, cardioloog

Bij HartKliniek en toch ook altijd welkom in het ziekenhuis

Voor de niet-acuut zieke hartpatiënt is het ziekenhuis een veel te complex instituut. Iemand met nieuwe klachten of iemand die regelmatig gecontroleerd dient te worden, kan veel beter, “buiten om het ziekenhuis", worden gezien door de cardioloog. Omdat er in Nederlands recht op vrije artsenkeuze bestaat, kunt u gemakkelijk overstappen naar onze cardioloog. Duizenden hartpatiënten hebben deze keuze inmiddels gemaakt. Of het nu gaat om nieuwe hartklachten of een controle, u hoeft dan niet meer naar de poli van het ziekenhuis. En ook al doet u alle poliklinische controles in HartKliniek, u behoudt altijd de toegang tot uw eigen ziekenhuis in het geval van spoed. U blijft in het geval van een noodzakelijke ziekenhuisopname gewoon ook welkom in het ziekenhuis. Alle HartKliniek vestigingen zijn opgenomen in de reguliere zorgketen, werken samen met alle ziekenhuizen en zijn altijd bereikbaar voor medisch overleg. Bij spoed of opname in het ziekenhuis bent u er op die manier van verzekerd dat 24 uur per dag en 7 dagen per week alle noodzakelijke medische gegevens van u ook in het ziekenhuis aanwezig kunnen zijn, mocht dat nodig zijn. Na uw ziekenhuisopname komt u voor nazorg direct weer langs in HartKliniek.

Gemakkelijk overstappen van ziekenhuis naar HartKliniek

Overstappen naar HartKliniek is gemakkelijk 'zonder gedoe' en kost u niets extra. Het enige dat u nodig heeft, is een nieuwe 'overstap'-verwijzing van uw huisarts. Uw huisarts zal hieraan gewoonlijk gemakkelijk meewerken omdat u immers al hartpatiënt bent. Omdat alle zorg in HartKliniek, net zoals in het ziekenhuis, volledig wordt vergoed vanuit de basiszorg kost een overstap u niets. Onze doktersassistenten helpen u graag de overstap te maken. Zij schrijven u in en helpen u zo nodig met het afzeggen van uw ziekenhuisafspraak.

Uw medisch dossier 'stapt mee over'

Om er voor te zorgen dat de cardioloog in HartKliniek u, op basis van uw eerdere medische gegevens, verder kan behandelen, vragen wij in het ziekenhuis zo nodig en alleen als u dat wenst informatie op. Uw cardioloog in het ziekenhuis heeft een medisch dossier bijgehouden. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de al uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De wettelijk verplichte bewaartermijn van medische dossiers bedraagt vijftien jaar. Door het invullen van een machtigingsformulier kunt u ons een volmacht geven om een kopie van uw ziekenhuisdossier op te vragen. Dit kopie wordt door ons gebruikt om de zorgcontinuïteit en kwaliteit te garanderen en om er voor te waken dat u geen onnodige (dubbele) onderzoeken of testen ondergaat. 

De continuïteit van uw medische behandeling is geborgd in HartKliniek. De cardioloog in HartKliniek kan, als u dat wilt, ook beschikken over uw ziekenhuisdossier.

Voor meer informatie kunt u bij ons binnenlopen of bel via ons algemene telefoonnummer: 088 - 500 2000.