Samenwerking met alle ziekenhuizen

Bij HartKliniek behandeld worden en tegelijk ook altijd welkom zijn in het ziekenhuis

Voor de niet-acuut zieke hartpatiënt is het ziekenhuis een veel te complex instituut. Iemand met nieuwe klachten of iemand die regelmatig gecontroleerd dient te worden, kan veel beter 'buiten het ziekenhuis om' worden gezien door onze cardioloog. Omdat er in Nederlands recht op vrije artsenkeuze bestaat, kunt u gemakkelijk overstappen naar onze cardioloog. Duizenden hartpatiënten hebben deze keuze al gemaakt. Of het nu gaat om nieuwe hartklachten of een controle, u hoeft dan niet meer naar de poli van het ziekenhuis. En ook al 'loopt' u bij HartKliniek, u behoudt ook de toegang tot uw eigen ziekenhuis in het geval van spoed. In het geval van een opname regelen wij voor u een plek in het ziekenhuis van uw keuze. Wij werken samen met alle ziekenhuizen en zijn altijd bereikbaar voor intercollegiaal overleg. Bij spoed of opname in het ziekenhuis zorgen wij er voor dat alle medische gegevens van u in het ziekenhuis aanwezig zijn, en dat doen wij 24 uur per dag / 7 dagen per week. Na uw ziekenhuisopname komt u voor nazorg direct weer langs in HartKliniek.

Wij weten heel goed wat we wel en niet kunnen. Dat zorgt dat wij u goed kunnen begeleiden en behandelen en, als het echt nodig is, dat u ook terecht kunt in het ziekenhuis, Menno Baars, cardioloog

Kies voor individuele medische kwaliteit met respect, snelheid en service

De redenen om naar ons over te stappen zijn veelal de ontevredenheid over de kwaliteit van ziekenhuiszorg, steeds een andere cardioloog (of een arts-in-opleiding) en de lange wachttijden. Daarnaast stappen veel patiënten naar ons over omdat ze vinden dat HartKliniek gewoon een beter en passender alternatief biedt. Ook noemen patiënten vaak de slechte bejegening en lage service die ze krijgen in ziekenhuizen als reden om naar ons over te stappen.

Overstappen van ziekenhuis naar HartKliniek

Overstappen naar HartKliniek is gemakkelijk 'zonder gedoe' en kost u niets extra. Het enige dat u nodig heeft, is een nieuwe 'overstap'-verwijzing van uw huisarts. Uw huisarts zal hieraan gewoonlijk meewerken omdat u immers al hartpatiënt bent, maar alleen wisselt van behandelaar. Omdat alle zorg in HartKliniek, net zoals in het ziekenhuis, volledig wordt vergoed vanuit de basiszorg kost een overstap u niets. Onze doktersassistenten helpen u graag de overstap te maken. Zij schrijven u in en helpen u zo nodig met het afzeggen van uw ziekenhuisafspraak.

Uw medisch dossier 'stapt mee over'

Om er voor te zorgen dat de cardioloog in HartKliniek u, op basis van uw eerdere medische gegevens, verder kan behandelen, vragen wij in het ziekenhuis als u dat wenst informatie op. Uw cardioloog in het ziekenhuis heeft een medisch dossier bijgehouden. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de al uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De wettelijk verplichte bewaartermijn van medische dossiers bedraagt vijftien jaar. Door het invullen van een machtigingsformulier kunt u ons een volmacht geven om een kopie van uw ziekenhuisdossier op te vragen. Dit kopie wordt door ons gebruikt om de zorgcontinuïteit en kwaliteit te garanderen en om er voor te waken dat u geen onnodige (dubbele) onderzoeken of testen ondergaat. 

De continuïteit van uw medische behandeling is geborgd in HartKliniek. De cardioloog in HartKliniek kan, als u dat wilt, ook beschikken over uw ziekenhuisdossier.

Voor meer informatie kunt u bij ons binnenlopen of bel via ons algemene telefoonnummer: 088 - 500 2000.