Wat is een definitieve afrekeningsnota?

Op de definitieve afrekeningsnota is het totaalbedrag vermeld dat u verschuldigd bent aan HartKliniek.

Het totaalbedrag is tot stand gekomen op basis van de afrekening van uw zorgverzekeraar. Het totaalbedrag is een optelsom van de vergoeding die uw zorgverzekeraar aan u heeft uitgekeerd en die u dient te betalen aan HartKliniek plus een eventueel eigen risico dat u ook nog moet betalen aan HartKliniek.

phone