Samenwerking met ziekenhuizen

 

HartKliniek biedt medisch-specialistische poliklinische cardiologiezorg aan die volledig los van de ziekenhuisomgeving is georganiseerd en ingericht. Een belangrijke en kritische voorwaarde hierbij is dat wij sluitende afspraken hebben gemaakt met ziekenhuizen voor eventuele vervolgbehandeling en spoed-opnames.

Hartoperatie of dotter nodig? U bepaalt in welk ziekenhuis u wordt geopereerd

U bepaalt naar welk ziekenhuis onze cardiologen u mogen doorsturen voor een invasieve behandeling (dotter, ablatie ect) of hartoperatie. Hierbij telt: de cardioloog van HartKliniek adviseert, de patiënt beslist. De wachttijden in de verschillende interventie-ziekenhuizen spelen hierbij ook een rol. HartKliniek werkt met alle ziekenhuizen samen, maar in het bijzonder met het hartcentrum van het OLVG (Amsterdam), de academische ziekenhuizen in Amsterdam (AMC), Utrecht (UMCU), Groningen (UMCG) en met het topklinische Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Spoed? Bel 112 en ga naar de dichtsbijzijnde SpoedEisende Hulp

Ook alle regionale algemene ziekenhuizen in Nederland werken samen met HartKliniek. Onze cardiologen zijn 24uur per dag beschikbaar voor intercollegiaal overleg met dienstartsen uit welk ziekenhuis dan ook. Regionaal kunnen, voor wat betreft de spoedeisende hulp/zorg in Flevoland, patiënten van HartKliniek Flevoland (Almere en Lelystad) een blijvend beroep doen op de omliggende perifere (algemene) ziekenhuizen, zoals daar zijn het Flevoziekenhuis in Almere, het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad, het St. Jansdal in Harderwijk en het Antonius Ziekenhuis te Sneek. Onze patiënten uit Amsterdam (HartKliniek Amsterdam Zuid Oost) kunnen bij spoed altijd terecht in het AMC, VUmc of het OLVG.