Samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen

HartKliniek biedt cardiologiezorg aan die volledig los van de ziekenhuisomgeving is georganiseerd en ingericht. Een belangrijke en kritische voorwaarde hierbij is dat wij sluitende afspraken hebben gemaakt met ziekenhuizen voor eventuele vervolgbehandeling en spoed-opname. Daarnaast hebben wij korte lijnen met uw huisarts. Wij schakelen met alle huisartsen, waar u ook maar vandaan komt en door wie u ook maar bent verwezen. Wij koppelen altijd dezelfde dag onze bevindingen terug naar uw huisarts.

Hartoperatie, ablatie of dotter nodig? U bepaalt in welk ziekenhuis u wordt geopereerd

Als het gaat om het toepassen van nieuwe, veilige en minder belastende diagnosetechnieken en behandelmethoden zitten de cardiologen van HartKliniek in de voorhoede. Mocht het tot een operatie gaan komen, dan zullen wij altijd eerst de mogelijkheden onderzoeken van een minimaal chirurgische ingreep. Mocht het toch nodig zijn dat u voor een hartoperatie of dotter moet gaan, dan verwijzen wij u door naar topklinische en en de beste academische ziekenhuizen. Wij zijn als HartKliniek nergens aan geligneerd en volledig onafhankelijk en daarom vrij in de keuze waar u het beste geopereerd kan worden als dat nodig is. De keuze voor een ziekenhuis maken wij samen met u. En na uw ingreep verzorgen wij weer uw volledige nazorg inclusief hartrevalidatie.U bepaalt naar welk ziekenhuis onze cardiologen u mogen doorsturen voor een invasieve behandeling (dotter, stent, ablatie ect) of hartoperatie. Hierbij telt: de cardioloog van HartKliniek adviseert, u beslist. De wachttijden in de verschillende interventie-ziekenhuizen spelen hierbij ook een rol. HartKliniek werkt met alle ziekenhuizen samen, maar in het bijzonder met het hartcentrum van het OLVG (Amsterdam), de academische ziekenhuizen in Amsterdam (AMC), Utrecht (UMCU), Groningen (UMCG) en met de topklinische ziekenhuizen Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, ISALA te Zwolle en HagaZiekenhuis te Den Haag.

Spoed? Bel 112 en ga naar de dichtsbijzijnde SpoedEisende Hulp

Ook alle regionale algemene ziekenhuizen in Nederland hebben toegang tot HartKliniek. Onze cardiologen zijn 24uur per dag beschikbaar voor intercollegiaal overleg met dienstartsen uit welk ziekenhuis dan ook. Regionaal kunnen, voor wat betreft de spoedeisende hulp/zorg in Flevoland, patiënten van HartKliniek Almere, Dronten en Lelystad een blijvend beroep doen op de omliggende perifere (algemene) ziekenhuizen, zoals daar zijn het Flevoziekenhuis in Almere, het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad, het St. Jansdal in Harderwijk en het Antonius Ziekenhuis te Sneek. Onze patiënten uit Amsterdam (HartKliniek Amsterdam Zuid Oost) kunnen bij spoed altijd terecht in het AMC, VUmc of het OLVG en onze patiënten uit de regio van HartKliniek Zandvoort (Kennemerland) kunnen een beroep doen op het Spaarne Gasthuis.