Meest persoonlijke hartcentrum in Nederland

De waarheid zonder verlies van hoop

De waarheid horen zonder verlies van hoop. Dat is wat mensen willen en dat is precies wat wij geven. Wij behandelen u met respect maar vooral ook met interesse en aandacht, tot in het kleine detail. Wij stellen snel en deskundig de diagnose en starten, als dat nodig is, direct de behandeling met regelmatige controles. Wij informeren u eerlijk en in 'mensentaal' over uw prognose. Dit doen wij in volstrekte transparantie, er is immers niets te verbergen.

Iedereen is welkom en wij behandelen alle hart- en vaatziekten

Wij behandelen de cardiologie in de ruimste zin van het woord. Onze cardiologen zijn gespecialiseerd in alle hart- en vaatziekten. Van eenvoudige hartklachten tot zeer complexe cardiologie. Wij hebben speciale aandacht voor het vrouwenhart (Vrouw & Cardiologie). Er is immers verschil tussen mannen en vrouwen op het gebied van hartaandoeningen. Ook is bij ons alle kennis aanwezig op het gebied van typisch mannelijke problemen (Man & Cardiologie). Naast vrouwencardiologie en mannencardiologie bieden wij unieke expertise-spreekuren aan op het gebied van erfelijke hartziekten (cardiogenetica), sportcardiologie, pijn-op-de-borst (angina pectoris), hartfalen, pacemakers, hartkleppen, hartritmestoornissen en ouderengeneeskunde (ouderencardiologie). Niet alleen zijn wij sterk in het opsporen, aantonen en behandelen van hart- en vaatziekten, wij zijn ook gericht op preventie en leefstijl-interventie: Naast bovenstaande zorgverzekerde cardiologie bieden wij, buiten het Nederlandse zorgsysteem om, ook nog vrije toegang tot preventieve screening.

Precies kunnen geven wat u echt nodig heeft, 1 op 1 contact met cardioloog

Onze cardiologen werken volgens een niet gangbare werkwijze en mentaliteit. Zij hebben " een warm hart voor de mens" en bieden zorg op maat. Zij begrijpen dat ieder mens verschillend is, met eigen wensen en onzekerheden. Zij geloven dat uw welbevinden centraal moet staan. Zij werken in een doeltreffende organisatie, waarbij gezond verstand 'dicht bij huis en dicht bij u' leidraad is. Bij ons betekent 'naar de cardioloog gaan ook echt dat u de cardioloog helemaal voor u heeft'. Onze cardiologen heten u welkom en begeleiden u persoonlijk door het gehele traject. Samen met u wordt gezocht naar de beste medische oplossing. Zij luisteren heel goed naar wat u wilt en verlenen zorg die aansluit bij uw persoonlijke situatie en voorkeur. Simpel en beknopt als de behoefte van u eenvoudig is, uitgebreid als deze complex is. Dat is de menselijke maat.

Aandacht is meer dan alleen kijken naar uw hartaandoening

Een diagnose stellen is één en behandelen is twee. Maar goede zorg gaat om meer. Wij begeleiden en ondersteunen u ook bij het omgaan met uw ziekte. Wij willen graag met u uw dagelijkse problemen bespreken, daar aandacht aan schenken. Het is immers niet niets om hartpatiënt te zijn en ook niet niets om al die hartmedicijnen te moeten slikken. Pillen die u remmen en beperken en restricties in uw manier van leven die uw levenslust kunnen aantasten. 

Deskundigheid, expertise en ervaring

Alles is in eigen huis aanwezig en zo nodig vindt ruggespraak plaats met tertiaire topspecialisten, zo nodig wereldwijd. Hartpatiënten die onder behandeling staan van ziekenhuiscardiologen uit heel Nederland komen dan ook naar ons voor een gedegen second opinion en advies. Ook stappen veel poliklinische patiënten helemaal over van het ziekenhuis naar ons. Wij bieden onze patiënten immers, naast veel aandacht en service, net dat stukje extra persoonlijke zorg, ervaring en expertise.

Warm menselijk contact

Bij Hartkliniek streven wij naar maximale en geïndividualiseerde zorg met behoud van warm menselijk contact. Onze patiënten kunnen ons altijd benaderen als er nog vragen zijn, ook bijvoorbeeld nadat het consult is afgesloten. De cardioloog zal zo nodig uw vragen persoonlijk beantwoorden. En mocht dat nodig zijn, dan bezoekt onze cardioloog u samen met uw huisarts thuis.

Modernste medische onderzoekstechnieken

Om uw hartklachten en mogelijke aandoeningen te onderzoeken, maakt HartKliniek gebruik van de meest geavanceerde meetapparatuur om een snelle en nauwkeurige diagnose te stellen.

Samenhang met andere zorgverleners

U kunt bij ons niet alleen de best mogelijke poliklinische behandeling verwachten. Wij hebben korte lijnen met uw huisarts. Immers alleen als echt alle artsen om u heen uw persoonlijke situatie kennen, dienen zij eenduidig uw belang. Door samenwerking in een kring om u heen verdwaalt u niet meer in de zorg. Zo kunnen wij u beschermen tegen onnodige (dubbele) onderzoeken (en onnodige doorverwijzingen) en ook tegen soms zelfs gevaarlijke zorg (overbehandeling). En als het gaat om het toepassen van nieuwe, veilige en minder belastende diagnosetechnieken en behandelmethoden zitten de cardiologen van HartKliniek in de voorhoede. Mocht het tot een operatie gaan komen, dan zullen wij altijd eerst de mogelijkheden onderzoeken van een minimaal chirurgische ingreep. Mocht het toch nodig zijn dat u voor een hartoperatie of dotter moet gaan, dan verwijzen wij u door naar topklinische en en de beste academische ziekenhuizen. Wij zijn als HartKliniek nergens aan geligneerd en volledig onafhankelijk en daarom vrij in de keuze waar u het beste geopereerd kan worden als dat nodig is. De keuze voor een ziekenhuis maken wij samen met u. En na uw ingreep verzorgen wij weer uw volledige nazorg inclusief hartrevalidatie.