Wegblijftarief HartKliniek

'No-show' in de gezondheidszorg

No-show betekent 'niet komen opdagen' of te wel 'wegblijven. Als u niet komt opdagen tijdens een voor u gemaakte afspraak dan wel dat u deze niet tijdig opzegt, dan dient u de kosten van de voor u vrijgehouden tijd aan ons te betalen. Het 'wegblijftarief gezondheidszorg' is door de overheid wettelijk vastgesteld, met als doel u te stimuleren om de voor u gemaakte afspraak na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk. Het tarief wordt per gemiste afspraak in rekening gebracht.

Kunt u niet komen?

Als u niet kunt komen, laat dit dan uiterlijk 1 dag (24 uur) van te voren telefonisch (088-5002000) aan ons weten. Zeg uw afspraak af of laat hem verzetten naar een andere datum. Doet u dit niet, dan is sprake van een 'no-show' en moeten wij u helaas het wegblijftarief bij u in rekening brengen.

Wat is het wegblijftarief, hoe hoog zijn de kosten?

Het wegblijftarief is 45 euro (per keer dat u een afspraak niet na komt dan wel niet tijdig afzegt).