Wegblijftarief HartKliniek

'No-show' in de gezondheidszorg

No-show betekent 'niet komen opdagen' of te wel 'wegblijven. Heeft u een afspraak en bent u verhinderd, geef dit dan vroegtijdig door. Als u niet komt opdagen tijdens een voor u gemaakte afspraak dan wel dat u deze niet tijdig opzegt, dan dient u de kosten van de voor u vrijgehouden tijd aan ons te betalen. Het no-show tarief of ook wel 'wegblijftarief' gezondheidszorg is door de overheid wettelijk vastgesteld, met als doel u te stimuleren om de voor u gemaakte afspraak na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk. Het tarief wordt door ons per gemiste afspraak aan u rekening gebracht.

Kunt u niet komen?

Als u niet kunt komen, laat dit dan minstens 24 uur van te voren telefonisch (088 - 500 2000) aan ons weten. Wij maken daar een notitie van. Zeg uw afspraak definitief af of laat hem verzetten naar een andere datum. Doet u dit niet (of belt u korter dan 24 uur van tevoren af), dan is sprake van een 'no-show' en zullen wij het wegblijftarief bij u in rekening brengen.

Kosten no-show in HartKliniek?

Het wegblijftarief (no-show) bij HartKliniek is 45 euro per keer dat u een poliklinische afspraak niet na komt dan wel niet tijdig afzegt. Het wegblijftarief voor een dure dagbehandeling in het CDC (ons dagbehandelcentrum) is 500 euro.

Meer informatie over

’Spacer’

’Spacer’