088 - 500 2000

100% vergoed / geen eigen bijdrage

Niemand betaalt in HartKliniek iets extra. Alleen het 'eigen risico' wordt verrekend.

Uw zorgverzekeraar dekt 100% onze kosten indien u naar ons bent verwezen

Iedereen is welkom, ook met de goedkoopste budgetverzekering

Alle kosten in HartKliniek worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering indien u bent verwezen door uw arts. Hoe u ook verzekerd bent. Dat HartKliniek geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, maakt voor de vergoeding niet uit. Indien uw zorgverzekering onze kosten toch niet volledig dekt, dan schenken wij u het restant kwijt ná verrekening van uw eigen risico (zie hieronder). Zo kunt u gewoon naar ons toe komen zonder dat u, ten opzichte van het ziekenhuis, iets extra hoeft te betalen.

Uw 'eigen risico' wordt wel aangesproken in HartKliniek


Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt jaarlijks eenmalig eerst een eigen risico of u nu naar het ziekenhuis gaat of naar HartKliniek. Er zijn twee soorten "eigen risico's": (1) het wettelijk verplicht eigen risico en (2) het vrijwillig eigen risico. Uw zorgverzekeraar houdt jaarlijks eerst beide eigen risico's in op de vergoeding. Een eventueel ingehouden eigen risico-deel dient u zelf te betalen aan HartKliniek.

  1. Het wettelijk verplicht eigen risico. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en bedraagt in 2019 eenmalig €385,-. Het verplicht eigen risico bestaat uit het deel van de kosten van het basispakket dat u per jaar eenmalig voor eigen rekening neemt. Dit verplicht eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed en dus voor rekening van u komt. Met andere woorden: alle verzekerden moeten de eerste 385 euro zelf betalen.

  2. Het vrijwillig eigen risico. Naast uw verplicht eigen risico kon u kiezen voor een jaarlijks eenmalig vrijwillig 'hoger' eigen risico van €0 tot €500 per jaar. Hierdoor kreeg u korting op uw premie. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor het maximale vrijwillig eigen risico? Dan kan het dus zijn dat u de eerste €885 (€500 + €385) zelf moet betalen voor een medisch specialistische behandeling.

Rekenvoorbeelden

1a

Stel dat u van ons een rekening krijgt van 500 euro. Indien u uw eigen risico al elders heeft opgemaakt (verbruikt), dan betaalt u aan HartKliniek niets.

 

2a

Indien u in het jaar echter nog geen gebruik heeft gemaakt van medisch-specialistische zorg, dan betaalt u de eerste 385 euro (het verplichte eigen risico) zelf. Vanaf dat moment vergoedt de zorgverzekeraar alle zorgkosten in dat betreffende kalenderjaar, tenzij u ook nog een vrijwillig eigen risico heeft:

3a

Indien u ook nog een vrijwillig eigen risico heeft (in dit voorbeeld 300 euro), dan wordt ook dit deel eerst verrekend voordat de zorgverzekeraar uw kosten voor zijn rekening neemt.