Uw kosten in HartKliniek zijn hetzelfde als in het ziekenhuis

Geen eigen bijdrage in HartKliniek

Uw behandeling in HartKliniek wordt vergoed uit de basisverzekering. Het percentage dat wordt vergoed ligt aan de zorgverzekeraar en de polis. Indien een zorgverzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt, dan schelden wij u de rest kwijt. Hierdoor heeft u geen eigen bijdrage (u betaalt na verrekening van het eigen risico niets bij) en kunt u zonder extra-kosten door ons worden behandeld.

'Niet-gecontracteerd', maar toch vergoeding

Steeds meer zorginstellingen kiezen er voor om met geen enkele zorgverzekeraar een contract te sluiten. Het is ook niet verplicht om een zorgcontract af te sluiten. U als patiënt behoudt hiermee de vrijheid om te kiezen naar welke dokter u wilt gaan en de artsen kunnen de medische kwaliteit van de behandeling beter naar eigen inzicht waarborgen. Dat HartKliniek geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, maakt voor uw kosten niet uit. Met u wordt immers alleen jaarlijks uw eigen risico verrekend.

Over het eigen risico

 

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt jaarlijks eenmalig eerst een eigen risico of u nu naar het ziekenhuis gaat of naar HartKliniek. Er zijn twee soorten "eigen risico's": (1) het wettelijk verplicht eigen risico en (2) het vrijwillig eigen risico. Uw zorgverzekeraar houdt jaarlijks eerst beide eigen risico's in op de vergoeding. Een eventueel ingehouden eigen risico-deel dient u zelf te betalen aan HartKliniek.

  1. Het wettelijk verplicht eigen risico. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet en bedraagt in 2020 eenmalig €385,-. Het verplicht eigen risico bestaat uit het deel van de kosten van het basispakket dat u per jaar eenmalig voor eigen rekening neemt. Dit verplicht eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed en dus voor rekening van u komt. Met andere woorden: alle verzekerden moeten de eerste 385 euro zelf betalen.

  2. Het vrijwillig eigen risico. Naast uw verplicht eigen risico kon u kiezen voor een jaarlijks eenmalig vrijwillig 'hoger' eigen risico van €0 tot €500 per jaar. Hierdoor kreeg u korting op uw premie. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor het maximale vrijwillig eigen risico? Dan kan het dus zijn dat u de eerste €885 (€500 + €385) zelf moet betalen voor een medisch specialistische behandeling.

Rekenvoorbeelden

1a

Stel dat u van ons een rekening krijgt van 500 euro. Indien u uw eigen risico al elders heeft opgemaakt (verbruikt), dan betaalt u aan HartKliniek niets.

 

2a

Indien u in het jaar echter nog geen gebruik heeft gemaakt van medisch-specialistische zorg, dan betaalt u de eerste 385 euro (het verplichte eigen risico) zelf. Vanaf dat moment vergoedt de zorgverzekeraar alle zorgkosten in dat betreffende kalenderjaar, tenzij u ook nog een vrijwillig eigen risico heeft:

3a

Indien u ook nog een vrijwillig eigen risico heeft (in dit voorbeeld 300 euro), dan wordt ook dit deel eerst verrekend voordat de zorgverzekeraar uw kosten voor zijn rekening neemt.