Hartrevalidatie buiten het ziekenhuis

Hartrevalidatie Centra Nederland

Hartrevalidatie Centrum Nederland voor een meer persoonlijke hartrevalidatie.

HartKliniek biedt in samenwerking met Hartrevalidatie Centra Nederland persoonlijke hartrevalidatie buiten het ziekenhuis, waarbij een meer persoonlijke aanpak centraal staat. U hoeft hiervoor niet meer naar het ziekenhuis, maar u kunt zich aanmelden bij ons op verschillende locaties in Nederland, ook als u geen patiënt van HartKliniek bent. Wij vinden het belangrijk dat u zich geen patiënt meer zal voelen, maar een individu die herstelt van een klacht en zo snel mogelijk weer de draad van het leven oppakt. Bij een hartaandoening blijven immers veel mensen met vragen zitten. Wat kan en mag ik, is dit niet gevaarlijk, hoe moet het met mijn werk? Het kan ook zijn dat u zich onrustig of angstig voelt, dat u prikkelbaar bent en snel geëmotioneerd. U wordt bij ons op een persoonlijke wijze begeleid door een team van specialisten; een cardioloog, diëtist, psycholoog en fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in hartproblemen. U krijgt een 'op maat beweegprogramma', goede voorlichting en persoonlijke adviezen en tips om een goede leefstijl te ontwikkelen en vast te houden, ook na afloop van het programma. Zo kunt u blijven werken aan uw conditie en de kans op een terugval of nieuwe hartproblemen verkleinen.

Voordelen van revalideren bij Hartrevalidatie Centra Nederland

 • Hartrevalidatie buiten het ziekenhuis in een sportieve, prettige en veilige omgeving.
 • Persoonlijke begeleiding door een gespecialiseerd cardioteam.
 • Tijdens uw begeleiding heeft u een cardioloog dichtbij.
 • U gaat aan de slag met een persoonlijk opgesteld plan.
 • Uw eigen cardioloog en huisarts worden geïnformeerd omtrent uw vorderingen. 
 • Het hartrevalidatieprogramma wordt volledig vergoed

Waarom hartrevalidatie belangrijk is

Als u hartklachten of een verhoogde kans op hartklachten heeft zal uw behandelende arts met u een hartrevalidatieprogramma opstellen. Uw behandelend arts kan besluiten u door te verwijzen naar HartRevalidatie Nederland. Het programma helpt bij het herstel en probeert u weer vertrouwen in uw lichaam te geven, daarnaast is het programma erop gericht om u zo snel mogelijk geen patiënt meer te (laten) voelen. Patiënten die een hartrevalidatieprogramma volgen hebben 50% minder kans op een herhaling van het hartprobleem en 35% minder kans om in de jaren erna te overlijden.

Indicaties voor hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen, jong of oud, met een hartaandoening of recent een hartoperatie. Onderstaand worden hartaandoeningen beschreven waarbij hartrevalidatie wordt geadviseerd. Indien u een van onderstaande hartaandoeningen heeft en behoefte heeft aan hulp bij het herstel of vertrouwen in uw lichaam terug wil krijgen na een event, kunt u zich door uw arts laten doorverwijzen naar HartRevalidatie Nederland.

 • Hartaanval (myocardinfarct)
 • Hartkramp (Angina Pectoris)
 • Hartfalen (Decompensatio Cordis)
 • Hartklepaandoeningen
 • Hartritmestoornis (tachycardie of bradycardie)
 • Dotterbehandeling / stent (PTCA of PCI) en bypass omleidings-hartoperatie (CABG)

Alle hartpatiënten kunnen bij ons terecht, ook al ‘loopt’ u bij een cardioloog elders

Omdat veel mensen het niet prettig vinden om te revalideren in een ziekenhuisomgeving is het revalidatieprogramma opgezet. Via ons kan iedere hartpatiënt, of u nu gecontroleerd wordt in HartKliniek of elders, revalideren in een prettige, sportieve en veilige omgeving. Het betreft een specialistische multidisciplinaire aanpak waarbij u centraal staat en er nauwe samenwerking plaatsvindt met het ziekenhuis en de cardioloog waar u onder behandeling staat en uw huisarts.

Meer informatie of direct aanmelden

Neem contact met Hartrevalidatie Centra Nederland op via het telefoonnummer 088-5002024 of kijk op: www.hartrevalidatiecentra.nl.