Naar de cardioloog zonder verwijzing

Op eigen houtje (en eigen kosten) naar specialist

Uw huisarts fungeert als eerstelijns zorgverlener en dient daarnaast als een soort poortwachter. Het is aan hem/haar om te beoordelen of nader onderzoek of verdere behandeling wenselijk of noodzakelijk is. Het kan zijn dat u geen verwijzing krijgt van uw huisarts, terwijl u toch graag naar een cardioloog wil gaan. HartKliniek is geheel anders dan ziekenhuizen. Niet alleen is onze zorg veel persoonlijker, u kunt ook op eigen initiatief naar ons toe komen om onze cardioloog te raadplegen. Op eigen initiatief betekent wel dat u de kosten zelf moet betalen. Uw verzekeraar vergoedt namelijk niets zonder rechtmatige verwijsbrief.

Wat kost dit? (tarieven zonder verwijzing)

 • ECG (hartfilmpje): 85,- euro

Test zonder consult cardioloog. U krijgt het ECG, inclusief beoordeling, mee naar huis. De kosten zijn inclusief 21% BTW.

 • Fietstest (inspanningstest): 215,- euro

Test zonder consult cardioloog. Voorafgaande aan de test wordt met de stethoscoop naar uw hart geluisterd. U krijgt de uitslag mee naar huis. De kosten zijn inclusief 21% BTW.

 • Echo hart (echocardiogram): 195,- euro

Test zonder consult cardioloog. U krijgt de uitslag mee naar huis. De kosten zijn inclusief 21% BTW.

 • Holter (24uur) of Eventrecorder (4 dagen) hartritme registratie thuis: 195,- euro

Meting en analyse van de hartslag (duizelingen, hartkloppingen) thuis. U krijgt de uitslag mee naar huis. De kosten zijn inclusief 21% BTW.

 • Bloedonderzoek (volledig cholesterol-profiel plus suiker): 35,- euro

Test zonder consult cardioloog. U krijgt de uitslag mee naar huis. De kosten zijn inclusief 21% BTW.

 • Eenmalig Consult Cardioloog / Eenmalig Second-Opinion: 500,- euro

Eenmalig consult cardioloog (verwijzing niet nodig). Indien nodig wordt meteen een ecg, echo en/of fietstest gedaan. Eventueel aanwezige eerdere medische gegevens kunnen worden besproken. U krijgt de uitslag van het consult direct mee naar huis. Dit consult in HartKliniek is vrijgesteld van BTW.

 • Buitenom-poli Cardiologie (naar de cardioloog zonder verzekering en/of verwijzing): 995,- euro/jaar

Tegen betaling, kunt u zich gedurende het hele jaar laten controleren en behandelen door de cardioloog op onze poli-cardiologie zonder verwijzing en/of zorgverzekering. Er is geen sprake van een abonnement. De kosten worden jaarlijks verrekend. Medische behandeling in HartKliniek is vrijgesteld van BTW. Wij noemen deze service 'buitenom-poli', omdat u 'buiten-om het Nederlandse zorgstelsel' bij ons komt. Op de 'buitenom-poli' worden u exact hetzelfde behandeld als op een reguliere poli in het ziekenhuis. Het enige verschil is dat de bezoekers van de buitenom-poli alles zelf betalen. De buitenom-poli is handig voor mensen die niet zijn zorgverzekerd en/of mensen die geen verwijzing van hun huisarts krijgen. Zo vaak als dat naar de mening van de cardioloog nodig is, worden er met u poliklinische afspraken gemaakt en consulten gedaan. Er worden géén onzinnige testen en controles gedaan. Zo nodig krijgt u medicijnen voorgeschreven. Iedere keer dat u bij ons op consult komt, wordt er gericht standaard hartfunctie-onderzoek gedaan (niet meer dan medisch nodig is). Standaard hartfunctie-onderzoek kan bestaan uit een ECG met echo en/of fietstest of HOLTER of EVENTrecorder. Aanvullend onderzoek, zoals bloedtesten, hartcatheterisatie en scans, vallen niet onder het standaard hartfunctie-onderzoek. De kosten van aanvullend onderzoek zijn voor uw eigen rekening. Ook de kosten voor eventuele ingrepen, zoals bijvoorbeeld pacemakerimplantatie, ablatie, dotteren en hartoperatie, en het gebruik van voorgeschreven medicijnen zijn voor uw eigen rekening. U alleen ontvangt van ieder bezoek het medisch verslag (uw huisarts wordt niet geïnformeerd, tenzij u aan ons vraagt dit wel te doen). Heeft u eerst een HealthCheck gedaan en kiest u aansluitend (binnen 1 week) voor de Buitenom-poli, dan worden de kosten die u kwijt bent aan de HealthCheck eenmalig verrekend met het eerste jaar voor de Buitenom-poli.

 • HealthCheck medisch-specialistisch onderzoek en keuring: 250,- tot 645,- euro.

Complete preventieve cardiovasculaire checkup. De HealthCheck is een totaal cardiologisch onderzoek, screening en keuring 'in-een'. Er vindt geen behandeling plaats. De kosten zijn inclusief 21% BTW. Kijk op HealthCheck.nl

 • Premiumcardiology abonnement: Vanaf 2499,- euro/jaar

BINNENKORT MOGELIJK! Deze service is nog niet actief. Met PremiumCardiology koopt u extra service en gemak. Zo kunt u 24/7 met onze cardioloog bellen en heeft u extra toegang tot cardiologische raadplegingen en fysieke consultaties. U kunt alleen een abonnement nemen als u ook als patiënt bij ons ingeschreven staat (op de reguliere- of buitenom-poli). De kosten zijn inclusief 21% BTW. Kijk op Premiumcardiology.com

U betaalt vooraf cash of per pin aan onze balie. In sommige gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar (een deel). Informeer hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de precieze vergoeding en voorwaarden. Een eventuele vergoeding via uw zorgverzekering dient u zelf te reclameren en in te dienen bij uw zorgverzekeraar en dient u zelf op uw zorgverzekeraar te verhalen. HartKliniek is hierin geen partij.

Voor wie is dit ideaal?

Wij hebben HartKliniek 'open gesteld' voor iedereen. Het is bijvoorbeeld bedoeld voor hartpatiënten die niet meer in het ziekenhuis lopen (uit de 'reguliere' ziekenhuiscontroles ontslagen) en die geen nieuwe verwijzing meer krijgen van hun huisarts, maar die toch gecontroleerd willen worden. Mensen die in het verleden hartproblemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) hebben gehad en al jaren maar dezelfde medicijnen slikken, kunnen op deze manier toch weer regelmatig gezien worden door een cardioloog om de behandeling up-to-date te houden. De medische ontwikkeling staat immers niet stil! Maar ook is dit een uitkomst voor mensen die een hartonderzoek of zelfs volledige hart- en vaatziekten check-up willen doen omdat zij in een risicogroep vallen (bijvoorbeeld het komt veel voor in de familie) en waarbij de huisarts toch niet doorstuurt.

 • Vermoedt u dat er 'iets aan de hand' is, maar komt u er maar niet achter waar de klachten vandaan komen?
 • Bent u in het verleden behandeld geweest voor een hartaandoening, maar loopt u nu alleen bij de huisarts?
 • Wilt u weten wat uw risico's zijn op het krijgen van een hartinfarct en hoe gezond uw hart nu nog is? 

Wordt mijn huisarts of cardioloog elders geïnformeerd

Nee. Indien u op eigen initiatief 'buiten de reguliere zorg om' bij ons komt, doen wij het onderzoek alleen voor u en krijgt u, als aanvrager alleen de uitslag. Uw huisarts en andere hulperleners worden niet geïnformeerd.

Het is belangrijk dat u als consument volledig geïnformeerd bent

Het is verstandig om eerst na te denken over de ziekte of de risicofactoren voordat u wel of niet kiest voor een preventieve test. De uitslag kan gevolgen hebben voor uw leven. Zorg dat u genoeg weet over de ziekte of over de risicofactoren, voordat u bij ons de test laat doen. Ga na of u risicofactoren heeft die de kans op een hartziekte vergroten. Komt een bepaalde ziekte bijvoorbeeld in uw familie voor? Rookt u? In Nederland moeten artsen, apothekers en laboratoriumpersoneel voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen en beroepsnormen. Ons medisch onderzoek en onze HealthCheck's worden verricht door HartKliniek Nederland. HartKliniek Nederland voldoet aan alle kwaliteitseisen en beroepsnormen.

Voordelen van preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek maakt u bewust van de risico’s die u loopt.

 • Een onderzoek kan u geruststellen als de uitslag gunstig is.
 • Een onderzoek maakt u bewust van risico’s die u loopt.
 • U kunt informatie krijgen waardoor u bewust gezonder kunt gaan leven, om risico’s te verlagen.
 • U kunt informatie krijgen waarmee u een concretere vraag aan uw huisarts kunt stellen.
 • Een ziekte kan in een vroeg stadium ontdekt worden, voordat het erger wordt.
 • Niemand hoeft te weten dat u zo’n onderzoek doet: het onderzoek kunt u anoniem doen.
 • U kunt zelf bepalen wat u wilt laten onderzoeken en wat niet.

Nadelen van preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek kan u confronteren met een ongunstige uitslag.

 • De uitslag kan op twee manier niet kloppen: De uitslag is dat u de ziekte of risicofactoren heeft en later blijkt dat dit niet klopt; Dan heeft u zich zorgen gemaakt over de uitslag, terwijl dit niet nodig was of de uitslag is dat er niets aan de hand is, terwijl er toch iets mis is. Dan stelt het onderzoek u dus gerust, terwijl er toch iets aan de hand is.
 • Er kan ook iets anders gevonden worden dan wat u zocht. Dit kan u ongerust maken.
 • Het onderzoek kijkt alleen naar bepaalde hartziekten. Het biedt geen garantie voor uw totale gezondheid.
 • Hoewel het risico van de preventieve testen en HealthCheck's in HartKliniek erg klein is, is ieder onnodig risico wat betreft gezondheid een risico te veel.
 • Als de uitslag is dat u (verhoogd risico op) een hartziekte heeft, leidt dit soms tot (vervelende) vervolgonderzoeken. Bijvoorbeeld bij een inspanningstest (fietstest) kan er een aanwijzing zijn voor kransslagadervernauwing. Om dit duidelijk te krijgen, wordt er soms verder onderzoek geadviseerd. Bijvoorbeeld een CT-scan of stress-echocardiografie en soms ook wel een hartcatheterisatie. Deze vervolgprocedures zijn niet zonder risico en waren misschien wel nooit nodig geweest omdat het achteraf niets bijzonders blijkt te zijn.
 • U moet misschien een beslissing nemen of u wel of geen behandeling wilt. Een behandeling kan bijwerkingen of risico’s hebben.
 • Het kan zijn dat u het (vervolg) onderzoek ook zelf moet betalen.
 • Wilt u binnenkort een verzekering of hypotheek afsluiten? Als u een verzekering of hypotheek wilt afsluiten, moet u vragen over uw gezondheid naar waarheid beantwoorden. Het kan zijn dat het daardoor moeilijker of duurder wordt om de verzekering of hypotheek af te sluiten.