ZKN kwaliteitskeurmerk HartKliniek

 ZKN keurmerk HartKliniek Nederland

Stichting Eucura en daarmee ook HartKlinieken Nederland, heeft het belangrijke kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige behandelcentra in bezit. Het gaat om het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Om de patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA), dit kwaliteitskeurmerk ontwikkeld.

Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit en veiligheid van HartKlinieken Nederland voor haar gecertificeerde vestigingen op het hoogste peil staat en blijft staan. Wij voldoen daarvoor aan de strengste eisen voor wat betreft kwaliteit van het medisch handelen, patiëntveiligheid en transparantie als voor wat betreft een doeltreffende interne organisatie. Alle vestigingen van HartKlinieken Nederland, met uitzondering van de nieuwe uitbreiding (HartKliniek Zandvoort / Kennemerland), zijn in het beziy van het ZKN-keurmerk. Naar verwachting volgt binnenkort ook HartKliniek Zandvoort.

Wij besteden binnen HartKliniek blijvend aandacht aan patiëntveiligheid en het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade. Klinieken met een ZKN-keurmerk staan dan ook garant voor de hoogste medische kwaliteit, korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling. Jaarlijks wordt HartKliniek opnieuw getoetst aan de normen van het ZKN-keurmerk, zodat continuïteit is gewaarborgd.

Lees meer over dit keurmerk op de ZKN-website.

Raad van Bestuur HartKliniek Nederland