Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Bloedonderzoek

Gerichte bloedtesten cardiologie

Op de polikliniek cardiologie onderzoeken cardiologen uw bloed op hart-en vaatziekten. Hierbij kan worden gekeken naar onder andere de nierfunctie, natrium en kalium, het glucose (suiker), het bloedgehalte (bloedarmoede), het volledige cholesterol-spectrum (LDL én HDL-cholesterol), de hartfalen-test (BNP-test) en bijvoorbeeld naar de werking van uw schildklier. 

Normaalwaarden bloed laboratorium:

Hb Bloedarmoede uitsluiten. mannen
vrouwen
8,5-11,0 mmol/l
7,5-10 mmol/l
Cholesterol Een verhoogd cholesterol geeft meer risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Het gaat vooral om de verhouding "gunstig" (HDL) en "slecht" cholesterol (LDL). Totaal cholesterol 

HDL-cholesterol

Streefwaarde LDL-cholesterol
5,0 - 6,4 mmol/l

1,1 - 2,0 mmol/l

≤ 2,5 mmol/l NHG standaard

< 1,9 mmol/l European Guideline bij zeer sterk verhoogd risico (+ na ACS / coronaire interventies).
Kreat & GFR Om te controleren of nieren goed werken. De nierfunctie wordt ook gecontroleerd bij gebruik van bepaalde hartmedicijnen en voordat contrastvloeistof wordt gegeven bij hartcatheterisatie. Kreat: mannen 
Kreat: vrouwen

GFR
50-100 mmol/l
40-80 mmol/l

> 60
BNP Hartfalentest NT-pro-BNP. Hartfalen is niet waarschijnlijk bij de volgende uitslag: leeftijd < 50 jaar

leeftijd 50 - 75 jaar

leeftijd > 75 jaar
< 53 pmol/l

< 106 pmol/l

< 212 pmol/l
K (Kalium) Bij patienten die plaspillen (diuretica) gebruiken is er een hogere kans op een laag kalium. 3.5 - 5.0 mmol/l
Glucose De diagnose diabetes mellitus (suikerziekte) kan worden gesteld (NHG-standaard) indien sprake is van: Tweemaal glucose nuchter op twee verschillende dagen

Nuchter glucose ≥ 7,0 mmol/l of een willekeurige glucose in combinatie met klachten.
≥ 7,0 mmol/l (nuchter)

≥ 11,1 mmol/l (niet nuchter)
TSH & FT4 De schildklier wordt vaak bepaald bij hartklachten die kunnen passen bij een te snel of langzaam werkende schildklier. Stoornissen kunnen leiden tot hartritmestoornissen en hartfalen. TSH: 0,4 - 4,0 mU/l

FT4: 9 - 24 pmol/l

Bovengenoemde waarden zijn laboratoriumspecifiek en kunnen afwijken.