Coronapoli

Corona (Covid-19) en het hart

 

De feiten:

 • Hartpatiënten met corona lopen meer kans om ernstig ziek te worden of te overlijden
 • ​1 op de 10 van coronapatiënten in het ziekenhuis krijgt hartproblemen

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus ook het hart kan beschadigen. Al snel na de uitbraak in China was bekend dat hart- en vaatpatiënten ernstig ziek kunnen worden door het coronavirus en meer kans lopen om eraan te overlijden. Maar ook bij gezonde mensen kan het virus hartklachten en schade aan het hart veroorzaken. Net zoals andere virussen kan het coronavirus in het hart terecht komen waardoor de hartspier ontstoken kan raken met vorming van littekenweefsel in de hartwand in combinatie met een verminderde pompfunctie. Omdat de door corona veroorzaakte hartafwijking onafhankelijk lijkt voor te komen van iemands medische voorgeschiedenis, kan het ook optreden bij ogenschijnlijk gezonde mensen. De gevoeligheid van het hart voor het coronavirus lijkt bovendien niet-gerelateerd te zijn aan het beloop van de doorgemaakte coronabesmetting. Met andere woorden iemand die een relatief milde corona heeft doorgemaakt, kan toch te maken krijgen met een ontsteking van de hartspier. Ondanks dat naar verwachting de effecten van corona op het hart meestal tijdelijk zijn (voorbijgaand), er gelukkig maar bij weinig mensen blijvende schade optreedt en ook complicaties zoals hartfalen en ernstige ritmestoornissen zeldzaam zijn, kan het wel een voorbode zijn van latere hartziekte. De meest voorkomende complicaties zijn ritmestoornissen van de boezems (5%), hartfalen (2%) of een hartinfarct (0,5%). Bijna 7% van de opgenomen coronapatiënten krijgt een longembolie (bloedpropje in de longen).

Risicogroepen

 

Mensen met hart- en vaatziekten hebben géén grotere kans om besmet te raken met het virus. Wel is er een kans op een ernstiger verloop en/of complicaties na besmetting met het virus. Meestal is er sprake van luchtwegklachten, maar dit kan invloed hebben op het hart. Het hart moet hierbij harder werken en dat kan tot problemen leiden

Tot de risicogroep behoort iedereen die 70 jaar of ouder is. 

Daarnaast vallen ook mensen van 18 jaar of ouder met bepaalde onderliggende aandoeningen in de risicogroep. Bijvoorbeeld mensen met:

 • een chronische hartaandoening (iedereen die in aanmerking komt voor de griepprik)
 • diabetes (mensen die slecht ingesteld zijn en/of complicaties hebben)
 • zeer ernstig overgewicht 

Welke chronische hartaandoeningen vallen in de risicogroep?

Sommige hartpatiënten hebben een grotere kans op een ernstiger verloop, wanneer zij het coronavirus krijgen. Het gaat om chronische hartaandoeningen, zoals:

 • hartfalen
 • angina pectoris
 • na een hartinfarct
 • hartritmestoornissen
 • hartklepproblemen
 • bepaalde aangeboren hartafwijkingen

Loopt iedereen in de risicogroep evenveel risico?

Het risico verschilt per persoon. Het hangt af van uw leeftijd en van de ernst van uw aandoening. Hoe hoger uw leeftijd, hoe hoger uw risico. Daarbij is het zo dat kwetsbare ouderen die veel hulp nodig hebben meer risico lopen dan vitale ouderen. En hoe ernstiger uw aandoening, hoe meer risico. Zo hebben mensen met ernstig hartfalen een hoger risico dan mensen bij wie het hart nog redelijk goed werkt.

Afspraak maken

 

HartKliniek heeft een gespecialiseerde COVID-19 focus poli voor controle van uw hart. Op deze coronapoli sluiten wij mogelijke hartschade uit na een coronabesmetting

Maak afspraak indien u een coronabesmetting heeft doorgemaakt én hiervan genezen bent of negatief bent getest. U bent welkom met een (huis)arts-verwijzing.

Bel 088 - 500 2000 voor het maken van een afspraak. Er zijn vrijwel geen wachttijden.