HealthCheck onderzoek door de cardioloog

Kies uw HealthCheck pakket

Een HealthCheck is een preventief gezondheidsonderzoek dat u zelf kunt aanvragen 'op eigen initiatief' (een artsen-verwijzing is niet nodig) en dat u zelf dient te betalen (geen verzekerde zorg). Een HealthCheck is geen medische behandeling, maar uitsluitend een medische screening naar mogelijke afwijkingen en ziekten van het hart (afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen). Personen met bijvoorbeeld hartziekten in de familie of die advies willen hebben over veilig en gezond sporten, kunnen voor een cardiologische check-up bij ons terecht. De uitslag van de HealthCheck wordt alleen met u gecommuniceerd en niet gedeeld met anderen.

HealthCheck Basis          €250,-  ECG (hartfilm), bloeddruk, bloedonderzoek en bespreking van uw risicofactoren

Meer over de HealthCheck Basis: Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Van de Nederlandse bevolking van 35 tot 70 jaar heeft ongeveer een kwart een verhoogd cholesterolgehalte en de helft een verhoogde bloeddruk. Eén op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt, en bijna de helft van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht. Door middel van de HealthCheck Basis wordt een beperkte screening verricht op mogelijk aanwezige hart- en vaatziekten en kan het risico op eerste of nieuwe ziekte door hart- en vaatziekten met behulp van de risicoscore worden ingeschat.

 • Bloeddrukmeting
 • Bloedonderzoek (totaal cholesterol, triglyceriden, HDL 'gunstig cholesterol', LDL 'ongunstig cholesterol' en Glucose 'suiker')
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Inventarisatie van de algemeen belangrijkste risicofactoren op hart- en vaatziekten
 • Inschatting van uw kans op het hebben of krijgen van hart- en vaatziekten
 • Schriftelijke rapportage alleen naar u

De HealthCheck Basis is zónder consultatie cardioloog. U kunt derhalve geen klachten/medicatie etc bespreken met de cardioloog. Verder is van belang dat een normaal ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit en dat de bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent. Daarom dient de hoogte van de bloeddruk te worden vastgesteld op basis van meerdere metingen.

 

 

HealthCheck Echo           €335,- ECG (hartfilm), bloeddruk, echo-hart en consult poli-cardiologie

Meer over de HealthCheck Echo: Echocardiografie - de medische naam voor een echo-onderzoek van het hart - is een belangrijk onderzoek in het specialisme cardiologie. Het onderzoek geeft veel informatie over de anatomie van het hart, de hartspier-pompfunctie, de werking van de hartkleppen en de bloedstroom, die via het Doppler-effect in beeld kan worden gebracht. Met dit onderzoek kan worden gezien of uw hart 'in goede doen' is of juist beschadigd en/of verzwakt (hartfalen) is. Dit onderzoek kan van belang zijn bij bijvoorbeeld onbegrepen vermoeidheid en/of kortademigheid. Ook kan door middel van een echo-hart worden gekeken naar een 'te groot hart', een 'verdikte hartspier', een litteken van een eerder doorgemaakt hartinfarkt / hartaanval of bijvoorbeeld naar aangeboren hartafwijkingen.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Bloeddrukmeting
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart, inclusief pompfunctie, hartkleppen en afmetingen)
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u

Belangrijk om te weten over een preventief echocardiogram is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • een normaal ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent. De hoogte van de bloeddruk dient te worden vastgesteld op basis van meerdere metingen.

 

 

HealthCheck Fietstest    €399,- ECG (hartfilm), bloeddruk, stethoscoop-luisteren, inspanningstest en consult poli-cardiologie

Meer over de HealthCheck Fietstest: Bij de fietstest wordt een continue hartfilm gemaakt terwijl u fietst. Hierbij wordt uw hartritme en bloeddruk gemeten en kan gecontroleerd worden of uw hart zuurstoftekort heeft bij toenemende inspanning. Dit onderzoek geeft daarnaast informatie over uw inspanningstolerantie en bloeddrukbeloop bij inspanning. Een fietstest kan vooral van belang zijn bij druk of pijn op de borst / arm / kaak (angina pectoris) en inspanningsgerelateerde klachten, vermoeidheidsklachten en kortademigheid.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Bloeddrukmeting en auscultatie van uw hart
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG- en bloeddruk controle)
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u

Belangrijk om te weten over een fietstest is dat:

 • een fietstest een beperkte plaats heeft in de reguliere cardiologie als diagnosticum naar klachten zoals pijn op de borst.
 • de waarde van dit onderzoek vooral ligt in risicostratificatie bij personen met een laag of juist hoog risico op hart- en vaatziekten.
 • de kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.
 • een normale uitslag van de fietstest, bij personen met een beperkte voorafkans, het minder waarschijnlijk maakt dat er ernstige bloedvat-vernauwing van de kransslagaderen (obstructief coronairlijden) aanwezig is.

 

 

SafePlay® Sportscreening Start €525,-  ECG (hartfilm), bloeddruk, inspanningstest, echo-hart en consult poli-cardiologie

Meer over de SafePlay® Sportscreening Start: Tijdens het sporten is het risico op een fatale hartstilstand (sudden cardiac death / SCD) hoger dan in rust, vooral bij personen met een latente hartafwijking. Bij sporters jonger dan 35 jaar gaat het voornamelijk om structurele hartaandoeningen (hypertrofe cardiomyopathie, aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie en congenitale coronaire arterie anomalie), maar ook om vroegtijdige coronaire pathologieën. Bij sporters ouder dan 35 jaar gaat het meestal om coronaire atherosclerose en is SCD het gevolg van een fataal hartinfarct. Met SafePlay® sportscreening wordt getracht een pathologie of anomalie die kan leiden tot SCD vroeg te identificeren, zodat een tijdige aanpak ervan de toekomstige mortaliteit en morbiditeit kan reduceren.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Bespreking van de typische risico's met betrekking tot uw sportbeoefening
 • Bespreking van uw persoonlijke en familiale voorgeschiedenis
 • Bloeddrukmeting
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart, inclusief pompfunctie, hartkleppen en afmetingen)
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG en bloeddruk controle)
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u

 Belangrijk om te weten over dit onderzoek is dat:

 • een algemene aanvaard screeningprotocol niet voorhanden is.
 • SCD bij sporters een weinig voorkomend fenomeen is dat door actieve screening niet volledig vermeden kan worden.
 • de cardiale etiologie van SCD zeer divers is en niet altijd kan worden opgespoord.
 • met een echo kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • een normaal (of binnen de norm) ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • de waarde van een fietstest vooral ligt in risicostratificatie bij personen met een laag of juist hoog risico op hart- en vaatziekten.
 • de kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.
 • de impact van een vals positief resultaat mag niet onderschat worden / u kunt nodeloos ongerust worden gemaakt.
 • bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent.
 • het advies aan de sporter met cardiale afwijkingen van de norm maatwerk is.

 

 

SafePlay® Sportscreening Plus   €835,- ECG (hartfilm), bloeddruk, VO2max, echo-hart, holter en consult poli-cardiologie

Meer over de SafePlay® Sportscreening Plus: Dit is een SafePlay® Sportscreening Start uitgebreid met VO2max-onderzoek en een 24-uurs holter hartritmeregistratie en analyse-onderzoek thuis. Met behulp van een VO2max kan uw fysieke conditie worden gemeten aan de hand van de maximale hoeveelheid zuurstof die uw lichaam per minuut op kan nemen. Tijdens het hardlopen/sporten neemt het zuurstofverbruik namelijk toe wanneer de snelheid verhoogd wordt en de maximale waarde hiervan kan maar een korte periode worden vol gehouden. Daarnaast kunnen met behulp van een holter mogelijke hartritme- en/of geleidingsstoornissen worden opgespoord.

Let op: De SafePlay® Sportscreening Plus wordt nog niet aangeboden in HartKliniek. Binnenkort meer informatie.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Bespreking van de typische risico's met betrekking tot uw sportbeoefening
 • Bespreking van uw persoonlijke en familiale voorgeschiedenis
 • Bloeddrukmeting
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • HOLTER (24uur registratie van het hartritme).
 • Echocardiografie (echo van het hart, inclusief pompfunctie, hartkleppen en afmetingen)
 • VO2max inspanningstest (fietstest onder zuurstof, ECGen bloeddrukcontrole)
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u

 Belangrijk om te weten over dit onderzoek is dat:

 • een algemene aanvaard screeningprotocol niet voorhanden is.
 • SCD bij sporters een weinig voorkomend fenomeen is dat door actieve screening niet volledig vermeden kan worden.
 • de cardiale etiologie van SCD zeer divers is en niet altijd kan worden opgespoord.
 • met een echo kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • een normaal (of binnen de norm) ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • de waarde van een fietstest vooral ligt in risicostratificatie bij personen met een laag of juist hoog risico op hart- en vaatziekten.
 • de kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.
 • de impact van een vals positief resultaat mag niet onderschat worden / u kunt nodeloos ongerust worden gemaakt.
 • bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent.
 • het advies aan de sporter met cardiale afwijkingen van de norm maatwerk is.

 

 

HealthCheck Vrouwenhart        €599,-  ECG (hartfilm), bloeddruk, echo-hart, inspanningstest en consult poli-cardiologie

Meer over de HealthCheck Vrouwenhart: Bij vrouwen uiten hartklachten zich vaak anders dan mannen. Soms worden klachten verward met overgangsklachten. Terecht dat er de laatste tijd meer aandacht is voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Zeker nu we weten dat met name bij jonge vrouwen het hartinfarkt nogal eens wordt gemist. Dit komt onder meer doordat de klachten vaak anders en minder duidelijk zijn dan bij mannen. Dit is zorgwekkend omdat hart- en vaatziekten een belangrijke doodsoorzaak zijn bij vrouwen. Soms worden ten onrechte mogelijke signalen voor hart- en vaatziekten afgedaan als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten. Zeker na de overgang moeten vrouwen alert zijn op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. De HealthCheck Vrouwenhart is een preventieve screening die precies is afgestemd op vrouwen en hart- en vaatziekten.

 • Consult met vrouwencardioloog
 • Inventarisatie van de algemeen belangrijkste risicofactoren op hart- en vaatziekten
 • Focus op het vrouwspecifiek profiel rondom overgang, zwangerschap etc.
 • Bloeddrukmeting
 • Bloedonderzoek (totaal cholesterol, triglyceriden, HDL 'gunstig cholesterol', LDL 'ongunstig cholesterol' en Glucose 'suiker')
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart, inclusief pompfunctie, hartkleppen en afmetingen)
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG en bloeddruk controle)
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u
 • Op indicatie kan deze HealCheck worden uitgebreid met een DFE stress-echo onderzoek (extra kosten)*

  Belangrijk om te weten over een preventief onderzoek is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • een normaal ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent.
 • een fietstest een zeer beperkte plaats heeft bij vrouwen als diagnosticum.
 • de kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.

* Alleen op medische indicatie en indien u hiervoor kiest, kan de HealthCheck Vrouwenhart worden uitgebreid met een beeldvormend zuurstof-tekort detectie-test met hoge betrouwbaarheid in de vorm van een DFE stress-echo (Dobutamine Frequentie Stress-Echocardiografie in dagbehandeling tijdens een speciale tweede afspraak). Hiervoor wordt 799,- euro extra aan kosten berekend.

 

 

HealthCheck Compleet  €699,- ECG (hartfilm), bloeddruk, echo-hart en aorta, inspanningstest en consult poli-cardiologie

Meer over de HealthCheck Compleet: Bij veel mensen wordt een aandoening pas ontdekt als er al langere tijd klachten zijn, maar de kans op genezing of stabilisatie van een ziekte is meestal groter als een aandoening in een vroeg stadium wordt ontdekt. Onze HealthCheck Compleet is een totale screening op de afwijkingen van uw hart en grote bloedvaten. Met het cardiologisch onderzoek wordt het functioneren van uw hart onderzocht op de polikliniek-cardiologie. Hierdoor kunnen afwijkingen zoals een lekkende hartklep, (bloedvat)vernauwingen en hartritmestoornissen vroegtijdig ontdekt worden. Tijdens dit onderzoek wordt uw hart door middel van een ECG-onderzoek (hartfilm) in rust en bij inspanning gecontroleerd. Daarnaast wordt met echocardiografie en doppler gekeken naar de aorta (grote lichaamsslagader in de borstkas en voor zo mogelijk zichtbaar het verloop van de aorta tot in de buik). Tenslotte kunt u de HealthCheck Compleet op verzoek nog uitbreiden met hartritme-onderzoek (een holter) thuis. Als u ook voor de extra Holter kiest, krijgt u gedurende 24 uur een registratie-apparaat mee naar huis.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Aandacht voor uw klachten, medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en risicofactoren
 • Bloeddrukmeting en auscultatie van uw hart
 • Bloedonderzoek (totaal cholesterol, triglyceriden, HDL 'gunstig cholesterol', LDL 'ongunstig cholesterol' en Glucose 'suiker')
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG- en bloeddruk controle)
 • Echocardiografie (echo van het hart)
 • Vaat-echo (aorta abdominalis, onderzoek naar aneurysma van de grote buikslagader)
 • Berekening van uw risico (ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar)
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u
 • Indien ook Holter onderzoek (24 uurs hartritme onderzoek bij u thuis): extra kosten €105,-

Belangrijk om te weten over een preventief onderzoek is dat:

 • .kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • een normaal ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent.
 • een fietstest een zeer beperkte plaats heeft bij vrouwen als diagnosticum.
 • de kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.

 

 

Of kies voor alleen een gerichte medische test

U kunt er voor kiezen om in HartKliniek alleen een medische test te laten verrichten. U heeft géén consult bij de cardioloog en u ontvangt uitsluitend schriftelijk de uitslag van uw onderzoek. Aan de uitslag is geen medisch advies verbonden.

 

 • ECG (hartfilmpje)  € 85,-
 • Inspanningstest (fietstest met ECG-registraties en bloeddrukmeting)  € 225,-
 • VO2max (inspanningstest als bovenstaand inclusief zuurstofopname-registratie)  € 425,-
 • Echo hart (echocardiografie)  € 210,-
 • Echo halsslagaderen (IMT carotiden)  € 95,-
 • Echo grote buikslagader (echo aorta abdominalis)  € 95,-
 • Holter (24 uurs hartritme registratie thuis)  € 215,-
 • Bloedtest (lipidenspectrum, waaronder cholesterol, triglyceriden, HDL en LDL plus glucose)  € 35,-
 • DFE (Dobutamine stress-echo), alleen op medisch indicatie van onze cardioloog  € 799,-

Belangrijk om te weten over een preventief onderzoek is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • de kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen

 

 

 

Een gezondheidstest is niet altijd nodig

Bespreek, als u een checkup overweegt, dit vooraf met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw voorgeschiedenis, medicijnengebruik en familiare belasting. Hierdoor kan hij/zij een betere inschatting maken over de waarde van een check-up. Als u wel eens last van uw hart heeft of van ritmestoornissen neem dan eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan ook eerstelijnsdiagnostiek aanvragen. Aanvullend hartfunctie-onderzoek geeft uw huisarts een duidelijk beeld van de conditie van uw hart, zodat behandeling van de klachten hierop zo goed mogelijk kan aansluiten.

Privacy

De uitslag van onze HealthCheck en/of Sportscreening is privé, want uw cardioloog heeft een geheimhoudingsplicht.

Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten

Onze HealthCheck en Sportscreening gaat buiten de zorgverzekering om en wordt niet vergoed. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, kunt u bij ons aansluitend op de HealthCheck en/of Sportscreening ook voor behandeling terecht. U heeft dan wel een verwijzing nodig. Met verwijzing vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling. U betaalt voor een HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld.

 • Of u de kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Verscheidene zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een (gedeeltelijke) vergoeding voor gezondheidchecks. U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt en u dient de kosten zelf bij uw verzekeraar te reclameren. Dit gaat geheel buiten HartKliniek om.
 • Uw wettelijk verplicht eigen zorgrisico van €385,- (2020) wordt NIET aangesproken.
 • Als u zonder geldige en voor ons acceptabele, reden niet op uw afspraak van uw HealthCheck of Sportscreening verschijnt, moet u ons een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief, ook wel no-show- tarief genoemd. Het wegblijftarief bedraagt 100% van de kosten van het voor u gereserveerde programma met een minimum van €335,-.
 • Over onze diensten aan particulieren is geen btw verschuldigd tenzij de test als PMO voor en in opdracht voor bedrijven en organisaties wordt gedaan of wordt gedaan bij particulieren in opdracht van een verzekeraar.
 • Bel ons algemeen telefoonnummer 088 - 500 2000 voor nadere informatie of het maken van een afspraak.