Openingstijden HartKliniek

Alle HartKlinieken zijn op doordeweekse dagen geopend

Voor het spreekuur op de poli-cardiologie zijn alle HartKlinieken van 08:30 tot 17:00 uur op alle doordeweekse dagen geopend met uitzondering van HartKliniek Zandvoort dat alleen geopend is van maandag tot en met woensdag. In het weekeinde is HartKliniek gesloten met uitzondering van zaterdagen voor speciale afspraken die voor u zijn gemaakt in het Cardiologie Dagbehandel Centrum te Almere en/of op de polikliniek van HartKliniek Almere. Heeft u een afspraak op zaterdag in het dagbehandelcentrum te Almere of op de polikliniek in Almere, maar hoort u als u ons belt dat wij gesloten zijn, dan geldt dat niet voor u!. U kunt dan toch gerust naar ons toekomen. Voor intercollegiaal overleg is onze dienst-cardioloog 24 uur per dag (7 dagen in de week) telefonisch bereikbaar (zie hieronder).

Acute gevallen

HartKliniek beschikt niet over een acute opvang. Bij acute hartproblemen dient u in alle gevallen direct contact op te nemen met de ambulancedienst (telefoon 112). Houdt uw kopie "medische brief" die wij u hebben verzonden bij de hand. Hierin kan belangrijke informatie staan voor de spoedhulpverlener. Daarnaast hebben wij enkele van onze chronische hartpatiënten een speciaal medisch paspoort meegegeven. Indien u beschikt over dit paspoort, houdt u dit ook bij de hand.

Bereikbaarheid in spoedsituaties voor intercollegiaal overleg

Voor overleg bij acute problemen met andere behandelend artsen (huisartsen, dienstdoende cardiologen etc) is HartKliniek 24 uur/dag, 7 dagen/week bereikbaar. Onze dienstdoende HartKliniek cardioloog verleent in spoedsituaties toegang tot relevante medische informatie uit uw digitale dossier indien u, als patiënt, daarvoor toestemming geeft. Vanwege de poortwachtersfunctie en het belang van de kwaliteit en continuïteit van zorg kan doorgaans in spoedsituaties uw toestemming ook worden verondersteld. Behandelend spoedartsen bellen daarvoor met ons algemene telefoonnummer: 0885002000.