Cardio-oncologie

Cardio-oncologie is een relatief nieuw specialisme binnen de cardiologie dat zich bezighoudt met hartziekten die kunnen ontstaan door behandeling van kanker. Door de ouder wordende populatie en de ontwikkelingen in de behandelingen van kanker groeit het specialisme.

Risico op cardiale complicaties

Het risico op het krijgen van cardiale complicaties wordt mede bepaald door de soort behandeling, co-morbiditeit en uw leeftijd. Mogelijke complicaties die kunnen optreden zijn hartfalen, coronairlijden, klepafwijkingen, ritmestoornissen, hoge bloeddruk, trombose, hoge bloeddruk in de longen en een ontsteking van het hartzakje. Deze complicaties kunnen op korte termijn voorkomen, maar ook op de langere termijn. Hier moeten zowel de behandelend artsen als patiënten zich bewust van zijn.

Lange-termijn screening na chemo- en radiotherapie

Het aantal patiënten dat kanker overleeft neemt aanzienlijk toe over de tijd. Daarmee is het van belang dat zowel patiënt als arts zich bewust zijn van de mogelijke cardiale complicaties. De meest voorkomende complicaties zijn hartfalen, aderverkalking en klepafwijkingen.

Hartfalen

Patiënten die behandeld zijn met antracyclinen hebben een levenslang risico op het krijgen van linker kamer dysfunctie en hartfalen. Er kan meer dan 10 jaar tussen de behandeling en start van hartfalen zitten.

Aderverkalking

Bij patiënten die bestraling hebben gehad in het gebied van het mediastinum (de ruimte tussen de beide longen in) kan aderverkalking ontstaan.

Klepafwijkingen

Klepafwijkingen na mediastinale bestraling worden steeds vaker (h)erkend. Het ontwikkelen van klepafwijkingen duurt echter jaren. Het kan zijn dat u als patiënt dan al niet meer onder controle bent van een oncoloog.

Adviezen voor patiënten

Als oncologiepatiënt ontvangt u in het ziekenhuis bij de verschillende behandelingen adviezen van uw behandelend arts. Bent u niet meer onder controle in het ziekenhuis, dan kunt u eventueel met uw huisarts bespreken of een cardiologische controle wenselijk is. Uw huisarts zal dan kijken naar de noodzaak en mogelijkheden.

phone