Second opinion

Twijfelt u aan een diagnose dan kunt u een second opinion aanvragen. Indien u al behandeld wordt door een cardioloog (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) kan het zijn dat u behoefte heeft aan de mening van een andere cardioloog.

Wat is een second opinion?

Een second opinion is een oordeel van een andere cardioloog dan degene die u behandelt. Een second opinion (of tweede mening) is uw goed recht en is ook verstandig om van gebruik te maken. Het recht op de mening van een andere behandelaar is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Alle zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht mee te werken aan second opinions én u mag zelf de cardioloog uitkiezen. Het enige dat u moet doen is uw huisarts vragen om een verwijzing voor een second opinion. In principe komt uw behandelend cardioloog niet te weten dat u een second opinion heeft aangevraagd, tenzij u dit wel wenst. Uw huidig behandelend cardioloog blijft in principe ook uw hoofdbehandelaar.

Waarom een second opinion aanvragen?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een second opinion:

Komt mijn eigen cardioloog dit te weten?

De uitslag van ons gaat alleen naar u en uw huisarts, tenzij u specifiek wilt dat uw cardioloog door ons wordt geïnformeerd. Het vragen om een second opinion is overigens geen blijk van wantrouwen jegens uw eigen behandelaar. Zeker als het gaat om een intensieve behandeling, zoals bij hartfalen of steeds terugkerende hartklachten, is het belangrijk dat u vertrouwen heeft en achter de behandeling staat. Het laten nakijken of de diagnose en de aanpak de juiste is, is dan niet meer dan logisch.

Wat gebeurt er bij een second opinion?

Onze cardioloog zal, samen met u, uw dossier bestuderen (indien beschikbaar), met u over uw aandoening praten en u lichamelijk onderzoeken. Afhankelijk van de vraag zullen de aangewezen onderzoeken van het hart uitgevoerd worden. Over het algemeen krijgt u al aan het einde van het eerste gesprek een advies.

Voorbereiding op de afspraak

Als voorbereiding op de second opinion is het van groot belang dat u:

Wij willen graag zo veel mogelijk relevante medische gegevens kunnen inzien om tot een oordeel te kunnen komen. Meestal zorgt de huisarts voor de aanlevering van deze gegevens, maar mocht u in het bezit zijn van rapporten en/of verslagen uit het ziekenhuis/ziekenhuizen, dan zijn die ook zeer welkom.

Vergoeding van de second opinion

U krijgt volledige vergoeding voor een second opinion vanuit uw basisverzekering. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen heeft u alleen een verwijzing van uw huisarts nodig. U heeft géén toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. Met een verwijsbrief kost een second opinion bij HartKliniek u niets, met uitzondering van uw eigen risico, voor zover u dit al niet heeft verbruikt.

phone