Vergoedingen

Iedereen kan bij HartKliniek terecht. Het maakt niet uit welke zorgverzekeraar of polis u heeft. U betaalt nooit een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het wettelijk eigen risico.


Indien u naar HartKliniek komt met een verwijsbrief van uw (huis)arts, dan vergoedt uw zorgverzekeraar uw behandeling. Mocht er een deel niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar (eigen bijdrage), dan zal HartKliniek deze kwijtschelden. De zorg van HartKliniek valt onder de basiszorg (zie Tarieven verzekerde zorg). Net zoals in het ziekenhuis wordt jaarlijks eenmalig uw eigen risico verrekend.


Heeft u geen verwijsbrief? Dan kunt u ook een afspraak maken, maar betaalt u zelf de kosten. Als u de kosten zelf betaalt, kunt u op eigen initiatief (buiten het zorgstelsel) op onze poli-cardiologie komen voor diagnostiek en controles, maar ook voor cardiale preventieve gezondheidsonderzoeken (zie Tarieven zonder verwijzing).