Dobutamine Frequentie Echo

In de kliniek kan uw cardioloog een Dobutamine (hart)Frequentie Echo (DFE) laten maken om uw hart verder te onderzoeken. In veel gevallen, vooral bij vrouwen, is een fietstest onvoldoende om met meer zekerheid zuurstofgebrek, door bijvoorbeeld een vernauwing van de grote en kleine bloedvaten van het hart, te kunnen uitsluiten. Een aanvullend DFE biedt dan meer duidelijkheid.

Uitsluiten van zuurstoftekort in het hart

In sommige gevallen kan uw cardioloog het nodig vinden om een aanvullend onderzoek te doen om zuurstoftekort in het hart, bijvoorbeeld door een vernauwing in de kransslagaderen, uit te sluiten. Hiervoor kan bijvoorbeeld een inspanningstest (fietstest) worden verricht. In sommige gevallen, met name bij vrouwelijke patiënten, is de fietstest echter niet betrouwbaar genoeg en geeft deze test net te weinig informatie over de conditie van de bloedvaten van het hart. Bovendien zijn er veel patiënten die om welke reden dan ook geen adequate inspanning kunnen leveren, waardoor er vaak geen duidelijke uitspraak mogelijk is. In dit geval kan uw cardioloog besluiten een Dobutamine Frequentie Echo te verrichten. Dit onderzoek is namelijk betrouwbaarder dan een fietstest en geeft meer informatie over de eventuele aanwezigheid van vernauwingen in de grote en kleine bloedvaten van het hart.

Tijdens dit onderzoek laten wij met speciale medicatie uw hart, terwijl u rustig op de onderzoekstafel ligt, sneller kloppen. Hierdoor gaat uw hartspier meer zuurstof gebruiken (zoals dat ook het geval is bij lopen of fietsen). Een DFE wordt daarom ook wel een stress-echo genoemd om aan te duiden dat het hart onder 'stress' moet gaan presteren. Als de bloedvaten van het hart vernauwd zijn ontstaat er zuurstoftekort tijdens hogere hartfrequenties, met als gevolg daarvan een verminderd samentrekken van een deel van de hartspier. Dit kunnen wij met dit onderzoek meten.

Voorbereiding

Om het DFE-onderzoek goed en betrouwbaar uit te voeren dient u bepaalde geneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld Metoprolol) 48 uur van te voren niet meer in te nemen. Uw cardioloog heeft dit op de poli met u besproken en u kunt dit nalezen in de informatiebrochure die u heeft meegekregen bij de balie of die naar u per e-mail is toegestuurd. U mag de dag van het onderzoek een licht ontbijt nemen. Omdat u aansluitend op het onderzoek gedurende enkele uren geobserveerd wordt in onze kliniek, raden wij u aan uw laptop of een boek mee te nemen om de tijd te verdrijven. Tevens raden wij u aan om voor aanvang van het onderzoek naar het toilet te gaan om toiletdrang tijdens het onderzoek te voorkomen.

Zeer laag risico op complicaties

De Dobutamine Frequentie Echo is een veilig onderzoek en lijkt op een normale echo waarbij lichamelijke inspanning (met daarbij hartfrequentie-stijging) wordt nagebootst door middel van medicijnen via een infuus. Het onderzoek is een goed alternatief voor een fietstest of loopband-test. Een negatieve testuitslag geeft een hoge mate van zekerheid over de afwezigheid van zuurstoftekort in het hart, met een zeer laag risico op complicaties en geen stralenbelasting. Vergeleken met andere beeldvormende onderzoeken heeft een DFE nog als bijkomend voordeel dat er geen gespecialiseerde radioactieve stoffen nodig zijn.

Het onderzoek

Er wordt een infuus in uw arm ingebracht voor toediening van medicatie zoals dobutamine en, indien nodig, contrastmiddel voor een betere beeldkwaliteit. Bij allergie voor contrastproducten zal dit middel niet worden toegediend. Voor dit onderzoek is een verdoving of 'narcose' niet nodig, u bent, net zoals bij een gewoon echo-onderzoek, goed aanspreekbaar. Het onderzoek wordt bij HartKliniek door de cardioloog zelf of door een hartfunctielaborant (in aanwezigheid van de cardioloog) gedaan. Tijdens het onderzoek wordt er regelmatig een ECG (hartfilmpje) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten.

De medicijnen worden in oplopende snelheid via het infuus aan u toegediend om de maximale hartslagversnelling te bereiken. Dobutamine geeft u het gevoel dat u zich inspant. Tijdens toediening van Dobutamine kunt u soms enige druk op de borst of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat u uw klachten onmiddellijk meldt aan het aanwezige personeel.

Tijdens toediening van de medicatie zullen er echo-opnames worden gemaakt zoals u dat gewend bent tijdens een normale echo. Na het bereiken van de maximale hartslag (deze wordt van te voren berekend) wordt de laatste echo-opname gemaakt en de medicatietoediening gestopt. Vaak wordt aan het einde van het onderzoek een bètablokker toegediend om uw hartslag weer rustiger te maken.

Na het onderzoek

Vanwege de nazorg bij dit onderzoek wordt u kortdurend geobserveerd en bewaakt na het onderzoek. Tijdens deze observatieperiode wordt uw hartritme bewaakt en uw ECG en bloeddruk gecontroleerd. Indien de controles goed zijn mag u weer naar huis. Alles bij elkaar zult u in totaal ongeveer 2 uur bij ons op de dagbehandeling verblijven. De uitslag van het onderzoek wordt direct met u besproken door de cardioloog die het onderzoek bij u heeft gedaan. Het kan ook zijn dat uw eigen cardioloog met u heeft afgesproken de uitslag zelf met u te bespreken tijdens een volgend polikliniekbezoek of u te zullen bellen bij afwijkingen.

Contra-indicaties

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan en het is dus belangrijk om dit te melden.

Cardiologie Dagbehandel Centrum

In het Cardiologie Dagbehandel Centrum (CDC) verrichten wij intensieve medische onderzoeken en behandelingen in dagbehandeling. CDC's vindt u in een aantal van onze klinieken. In een CDC kunt u worden behandeld voor hartfalen met intraveneus ijzertherapie en ook vinden hier medische onderzoeken plaats waarvoor het nodig is dat u kortdurend wordt bewaakt, zoals een DFE-onderzoek. In enkele CDC’s kunt u onder anesthesie behandeld worden voor hartritmestoornissen met elektrische cardioversie.

In welke HartKliniek locaties vind ik een CDC?

Informatiefolder

Patiëntenfolder DFE

phone