Rijbewijskeuring

Bij sommige cardiologische aandoeningen mag u niet zomaar weer autorijden. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bij chronisch hartfalen of bij het dragen van een ICD. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordeelt het CBR opnieuw of u gezond genoeg bent om te rijden. Het kan zijn dat er wordt gevraagd naar een keuring door een cardioloog. De cardiologen van HartKliniek verrichten deze keuringen voor het CBR.

Voor wie is deze rijbewijskeuring bedoeld?

Bij HartKliniek kan bijna iedere weggebruiker terecht, ook chauffeurs voor het ‘groot rijbewijs’ categorie C (CE, vrachtwagen) en/of D (DE, autobus). Indien u een pacemaker of ICD draagt, kunnen wij uw rijbewijskeuring niet uitvoeren. U kunt hiervoor terecht bij uw behandeld cardioloog.

Waar kan ik terecht?

HartKliniek is gecertificeerd voor cardiologische medisch-specialistische rijbewijskeuringen en werkt samen met het CBR. U kunt hiervoor in al onze klinieken terecht.

Wij hanteren voor een standaard CBR-keuring de landelijke basisprijzen ('de vanaf tarieven'). In de regel kan de cardioloog het CBR formulier digitaal inzien en meteen voor u invullen en doorsturen naar het CBR. Als alternatief kan ook het papieren formulier worden ingevuld en aan u worden meegegeven om per post naar het CBR terug te sturen.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken heeft u uw CBR verwijzing en legitimatiebewijs nodig. Wij verwerken uw keuring via ZorgDomein. Zorg dat u uw ZD-code bij de hand hebt. Deze staat op de verwijzing van het CBR. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 088 – 500 2000. Vaak kunt u binnen enkele dagen terecht.

Wat moet ik meenemen naar de keuring?

Onderstaande informatie/documenten dient u mee te nemen naar uw afspraak bij HartKliniek:

Kom goed voorbereid. U dient er zelf voor te zorgen dat uw medische geschiedenis (eerdere cardiologische diagnoses en behandelingen) bij ons bekend is. Dit doet u door bij uw huisarts of in het ziekenhuis de laatste cardiologische gegevens (brieven) op te vragen en mee te brengen tijdens uw CBR keuring bij HartKliniek. Heeft u deze gegevens niet bij de hand, dan kunnen wij u helaas niet keuren.

U kunt ons ook verzoeken de gegevens voor u op te vragen. Dit houdt echter vaak in dat onze cardioloog u pas op een later tijdstip voor het eerst kan zien, u terug moet komen voor een vervolgafspraak, of dat onze cardioloog u na de eerste afspraak, nog moet terugbellen. Voor een goede keuring dienen alle medische gegevens immers meegewogen te worden. De kosten die wij hiervoor maken komen voor uw rekening. Per 15 minuten tijd die wij en onze cardioloog hiervoor nemen bedragen deze 53,83 euro. Wij maken hiervan vooraf een inschatting.

Tarieven CBR-rijbewijskeuring cardioloog

Bij HartKliniek betaalt u alleen het wettelijk landelijke basistarief (130,20 euro incl. 21% BTW) voor een standaard medisch-specialistische CBR-rijbewijskeuring (art. 101 Reglement Rijbewijzen). U kunt aan onze balie pinnen (of cash betalen met gepast geld). Rijbewijskeuringen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Het basistarief bestaat uit 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. De indirecte tijd bestaat onder meer uit de administratietijd, het opstellen van het rapport, het interpreteren van informatie en correspondentie en de afhandeling van de procedure met betrekking tot inzage-, correctie en blokkeringsrecht. De directe keuringstijd is de tijd die gemoeid is met de daadwerkelijke keuring (het medisch onderzoek).

Alleen indien er aanvullend onderzoek(en) nodig is/zijn of als er nog medische gegevens dienen te worden nagevraagd en dit onze cardioloog meer tijd kost, worden er aanvullende kosten berekend. Dit wordt altijd eerst vooraf met u besproken en niet gedaan zonder uw toestemming.

Kosten van het basistarief met een of twee aanvullende onderzoeken:

Inhoud Kosten
CBR Keuring € 130,20
CBR Keuring + Fietstest € 393,25
CBR Keuring + Echo € 358,16
CBR Keuring + Fietstest + Echo € 476,74

Indien er aanvullende medische gegevens moeten worden opgevraagd uit het ziekenhuis of bij uw huisarts en onze cardioloog er op een later moment op moet terugkomen dan rekenen wij u de tijd die hiervoor nodig is ook aan u door. De kosten hiervan komen bovenop de kosten van uw keuring. Deze kosten worden per 15 minuten, dat onze cardioloog langer bezig is, berekend. Per 15 minuten is dit een bedrag van € 53,83 incl. 21% BTW.

Hoe gaat het er aan toe tijdens een rijbewijskeuring

De rijbewijskeuring bestaat uit een gesprek met de cardioloog, een 12-kanaals-ECG (hartfilmpje) en een bloeddrukmeting met zo nodig ook luisteren met de stethoscoop op de borstkas.

Er wordt gekeken naar uw lichamelijke conditie, uw medische voorgeschiedenis. De cardioloog stelt u een aantal vragen. Is er sprake van een eerdere hartaandoening? Bent u aan het hart geopereerd? Bent u momenteel nog steeds onder behandeling van een cardioloog? Hoe gaat het nu met u?

Als u (opnieuw) hartklachten heeft of al langere tijd niet door een cardioloog bent onderzocht, kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. Alleen als u hiervoor toestemming geeft, wordt in dat geval bijvoorbeeld een fietstest of echo hart gedaan.

Per aandoening gelden bepaalde eisen ten aanzien van de rijbewijskeuring. De cardioloog kan u hier meer over vertellen tijdens de keuring. Na de keuring zal de cardioloog een onafhankelijk advies geven aan het CBR op basis van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Heb ik inzage, correctie en blokkeringrecht?

Ja, u heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en blokkering van het keuringsrapport of u kunt ervoor kiezen daar van af te zien.

Wie stuurt het keuringsrapport naar het CBR?

Als de keuring is afgerond en er wordt gebruik gemaakt van het digitale keuringsformulier via ZorgDomein, dan stuurt de cardioloog, met uw toestemming, het digitale keuringsformulier direct door naar het CBR. Zodra de arts het rapport heeft ingediend, kunt u met uw ZD-code via Mijn CBR een kopie inzien.

Als gebruik gemaakt wordt van het papieren formulier, dan ontvangt u aan de balie het door de cardioloog ingevulde CBR-formulier. Dit formulier kunt u zelf naar het CBR terugsturen. Een kopie van het CBR-formulier wordt door ons bewaard.

phone