Klachtenafhandeling

HartKliniek vindt het belangrijk dat u als patiënt, familie of bezoeker tevreden bent. Ondanks de inzet van onze medewerkers kan er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. U kunt op zo’n moment een klacht indienen.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Bij een klacht denken veel mensen al snel aan een fout in de medische behandeling, maar het kan om verschillende kwesties gaan. Ook in het contact met een medewerker is er wellicht ruimte voor verbetering. We stellen het op prijs als u uw ongenoegen bij ons meldt. Dat geeft ons de mogelijkheid samen tot een oplossing te komen. Behalve voor uzelf is het uiten van een klacht ook belangrijk voor onze organisatie.

Uw klacht kan bijdragen aan de verbetering van onze zorg, door uw klacht proberen wij soortgelijke situaties te voorkomen in de toekomst. Het biedt ons gelegenheid de kwaliteit van onze zorgverlening te optimaliseren. U mag uiteraard ook uw compliment doorgeven, complimenten zorgen ervoor dat wij op de hoogte zijn van uw tevredenheid.

Hoe dient u een klacht in?

1. Bespreek uw klacht eerst met de betrokken behandelaar.

Bent u ontevreden? Bespreek uw klacht met uw behandelaar of betrokken medewerker. Zij zullen proberen om samen met u tot een passende oplossing te komen.

2. Klacht melden bij de klachtencommissie.

Indien u met uw behandelaar niet tot het gewenste resultaat komt of wanneer u de behoefte voelt dat een medewerker van HartKliniek uw klacht afhandelt, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per mail indienen. Dit kunt u doen via klachtencommissie@hartkliniek.com of schriftelijk naar:

HartKliniek
Gooimeer 5‑39
1411 DD Naarden

Klachtenregeling

Bekijk hier de klachtenregeling van HartKliniek.

Externe klachtenfunctionaris

Komt u er met ons zelf niet uit, dan is de volgende stap dat wij u in contact brengen met de onafhankelijk en externe klachtenfunctionaris DOKH. Deze externe klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en HartKliniek met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. Met uw instemming kan de externe klachtenfunctionaris uw dossier inzien. Hij rapporteert klachten aan de Raad van Bestuur van HartKliniek en doet aanbevelingen om tot een gewenste afsluiting te komen.

Geschillencommissie

Wanneer uw klacht na bemiddeling door de externe klachtenfunctionaris nog niet naar wens is opgelost, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. Het inschakelen van de geschillencommissie is een betaalde dienst en kan een beslissing vellen over een zaak en personenschade die betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Tenslotte kunt u bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg terecht met klachten over de klachtenregeling van HartKliniek.

Modelregeling Arts-Patiënt

Om duidelijkheid van rechten en plichten te geven, is een herziene overeenstemming bereikt over de Modelregeling Arts-Patiënt. Dit document is in 2013 uitgegeven door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

phone